Ansatte - Seksjon for fysiologi

Listen inneholder 68 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aamodt, Arnfinn Student 99359699 arnfinn.aamodt@medisin.uio.no
Andersen, Marian Berge Overingeniør +47 22851232 m.b.andersen@medisin.uio.no Laboratoriearbeid, Innkjøp, Opplæring, Histologisk teknikk
Angeli, Foteini Mermigka Student f.m.angeli@studmed.uio.no
Annavini, Eis Avdelingsingeniør +47 22851201 eis.annavini@medisin.uio.no
Arena, Alessandro Forsker alessandro.arena@medisin.uio.no
Aronsen, Jan Magnus Førsteamanuensis j.m.aronsen@medisin.uio.no Hjerte, Elektrofysiologi, Signalering, Fosfodiesteraser, Translasjonsforskning, Genprogrammer, Hjertesvikt, Arytmier
Azimi, Jawed Betjent jawed.azimi@studmed.uio.no
Berg, Torill torill.berg@medisin.uio.no Adrenerge reseptorer, Det sympatiske nervesystemet, Hypertensjon, Renin-angiotensinsystemet, Hjernen og nervesystemet, Hjerte kar og lunger
Berge, Christoffer Nerland Stipendiat c.n.berge@medisin.uio.no
Binder, Kristin Maria Gullestad Student k.m.g.binder@studmed.uio.no
Bjerkebæk, Katrine Student katrine.bjerkebak@studmed.uio.no
Boccara, Charlotte Forsker +47 22851205 charlotte.boccara@medisin.uio.no
Boulland, Jean-Luc Universitetslektor j.l.boulland@medisin.uio.no
Chambers, Anna Ruth Forsker a.r.chambers@medisin.uio.no
Elstad, Maja Førsteamanuensis +47 22851221 maja.elstad@medisin.uio.no Blodtrykk, Hjerte kar og lunger, Blodtrykksvingninger, Kardiovaskulære reflekser, Sirkulasjonskontroll
Fjerdingstad, Hege Brincker Student h.b.fjerdingstad@medisin.uio.no
Fleiner, Anne Sjøbakken Student a.s.fleiner@studmed.uio.no
Gammelsæter, Dagny Antilla Student d.a.gammelsater@studmed.uio.no
Garvert, Anna Christina Stipendiat a.c.garvert@medisin.uio.no
Gianatti, Michele Forsker michele.gianatti@medisin.uio.no
Glovaci, Iulia Forsker iulia.glovaci@medisin.uio.no
Glover, Joel Clinton Professor +47 22851230 j.c.glover@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Stamceller, Sanseorganer, Motoriske systemer, Ryggmargen og ryggmargsskader, Embryologi (fosterutvikling), Hjernens evolusjon, Hjerneutvikling, Livsvitenskap
Gruau, Dohan Jean Joseph Stipendiat d.j.j.gruau@medisin.uio.no
Gundersen, Julia Kristine Student j.k.gundersen@studmed.uio.no
Hafting, Torkel Førsteamanuensis +47 22856300 nittini647444 torkel.hafting@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Nevrobiologi, Hukommelse, Korteks, Plastisitet