English

Seksjon for fysiologi (SEKFYS)

Postadresse Postboks 1103 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511250

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Marian Berge Overingeniør +47 22851232 m.b.andersen@medisin.uio.no Laboratoriearbeid, Innkjøp, Opplæring, Histologisk teknikk
Aronsen, Jan Magnus Førsteamanuensis j.m.aronsen@medisin.uio.no Hjerte, Elektrofysiologi, Signalering, Fosfodiesteraser, Translasjonsforskning, Genprogrammer, Hjertesvikt, Arytmier
Berg, Torill +47 22851090 +47 93038600 (mob) torill.berg@medisin.uio.no Adrenerge reseptorer, Det sympatiske nervesystemet, Hypertensjon, Renin-angiotensinsystemet, Hjernen og nervesystemet, Hjerte kar og lunger
Bergersen, Tone Kristin Førsteamanuensis +47 23072221 95 277 814 t.k.bergersen@medisin.uio.no
Gundersen, Julia Undvp u/gdkj.ped.utd julia.gundersen@studmed.uio.no
Hafting, Torkel Førsteamanuensis +47 22856300 nittini647444 torkel.hafting@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Nevrobiologi, Hukommelse, Korteks, Plastisitet
Huynh, Ngoc-Trang Thi Overingeniør +47 22851183 ngoch@medisin.uio.no The genes of two G-proteins involved in protein transport in Pichia pastoris
Lothe, Gustav B Student g.b.lothe@medisin.uio.no
Lømo, Terje Professor emeritus terje.lomo@medisin.uio.no
Melleby, Arne Olav Overingeniør a.o.melleby@studmed.uio.no
Nicolaysen, Gunnar Professor emeritus +47 22851225 gunnar.nicolaysen@medisin.uio.no
Njå, Arild +47 22851253 arild.nja@medisin.uio.no
Oksvold, Cecilie Petterson Overingeniør +47 22851408 +47 45477093 (mob) c.p.oksvold@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Laboratoriearbeid, Celledyrking, Elektrofysiologi, Mikroskopi, Histologi, Opplæring
Sand, Kristin Larsen Overingeniør +47 22851204 +4793674280 (mob) k.l.sand@medisin.uio.no Laboratoriearbeid, Histologi, Mikroskopi, Innkjøp, Bildebehandling, EcoOnline, Opplæring
Sefland, Iren Avdelingsingeniør +47 22851602 iren.sefland@medisin.uio.no
Sultani, Kobra Avdelingsingeniør +47 22851369 kobra.sultani@medisin.uio.no
Toska, Karin Professor II +47 93266399 (mob) karin.toska@medisin.uio.no
Veras, Ioanni Stipendiat ioanni.veras@medisin.uio.no
Voss, Ulrikke Wilsdahl Universitetslektor u.w.voss@medisin.uio.no