English version of this page

Seksjon for fysiologi (SEKFYS)

Postadresse Postboks 1103 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511250

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Marian Berge Overingeniør +47 22851232 m.b.andersen@medisin.uio.no Laboratoriearbeid, Innkjøp, Opplæring, Histologisk teknikk
Annavini, Eis Avdelingsingeniør +47 22851201 eis.annavini@medisin.uio.no
Aronsen, Jan Magnus Førsteamanuensis j.m.aronsen@medisin.uio.no Hjerte, Elektrofysiologi, Signalering, Fosfodiesteraser, Translasjonsforskning, Genprogrammer, Hjertesvikt, Arytmier
Azimi, Jawed Betjent jawed.azimi@studmed.uio.no
Bjerkebæk, Katrine Student katrine.bjerkebak@studmed.uio.no
Borgaard, Magnus Gustav Borgen Fagkonsulent m.g.b.borgaard@studmed.uio.no
Boulland, Jean-Luc Universitetslektor j.l.boulland@medisin.uio.no
Gammelsæter, Dagny Antilla d.a.gammelsater@studmed.uio.no
Gundersen, Julia Kristine Fagkonsulent j.k.gundersen@studmed.uio.no
Hafting, Torkel Førsteamanuensis +47 22856300 nittini647444 torkel.hafting@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Nevrobiologi, Hukommelse, Korteks, Plastisitet
Huynh, Ngoc-Trang Thi Overingeniør +47 22851183 ngoch@medisin.uio.no The genes of two G-proteins involved in protein transport in Pichia pastoris
Kingston, Cecilie Student cecilie.kingston@studmed.uio.no
Melleby, Arne Olav Overingeniør a.o.melleby@medisin.uio.no
Oksvold, Cecilie Petterson Overingeniør +47 22851408 +47 45477093 (mob) 45477093 c.p.oksvold@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Laboratoriearbeid, Celledyrking, Elektrofysiologi, Mikroskopi, Histologi, Opplæring
Rinholm, Johanne Egge Førsteamanuensis +47 90768382 (mob) j.e.rinholm@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Myelin, Energi, Metabolisme, Mitokondrier, Hvit substans, Laktat
Sand, Kristin Larsen Overingeniør +47 22851204 k.l.sand@medisin.uio.no Laboratoriearbeid, Histologi, Mikroskopi, Genotyping, Innkjøp, Bildebehandling, EcoOnline, Opplæring
Sefland, Iren Avdelingsingeniør +47 22851602 iren.sefland@medisin.uio.no
Storm, Johan Frederik j.f.storm@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Atferd, Bevisthet og oppmerksomhet, Læring og hukommelse, Elektrofysiologi og hjernesignaler, Nevromodulasjon og plastisitet, Hjernebarken og hippocampus, Hjerneiskemi/hypoksi og hjerneslag
Sugar, Jørgen Afseth Førsteamanuensis j.a.sugar@medisin.uio.no hjernen, Nevrobiologi, hukommelse, Epilepsi, Elektrofysiologi og hjernesignaler, bevissthet
Sultani, Kobra Avdelingsingeniør +47 22851369 kobra.sultani@medisin.uio.no
Toska, Karin Professor II +47 93266399 (mob) karin.toska@medisin.uio.no
Veras, Ioanni Stipendiat ioanni.veras@medisin.uio.no
Voss, Ulrikke Wilsdahl Universitetslektor u.w.voss@medisin.uio.no
Wilhelmsen, Silje Elden Fagkonsulent s.e.wilhelmsen@studmed.uio.no
Ytre-Eide, Julie Fagkonsulent julie.ytre-eide@studmed.uio.no