Per Holck

Professor Emeritus - Division of Anatomy
Image of Per Holck
Norwegian version of this page
Phone +47 22851400
Mobile phone +47 47010720
Room 1222
Username
Visiting address Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postal address Postboks 1105 Blindern 0317 Oslo
Other affiliations Molecular Neuroscience

Publications

 • Brødholt, Elin Therese; Günther, Clara-Cecilie; Gautvik, Kaare M; Sjøvold, Torstein & Holck, Per (2021). Bone mineral density through history: Dual-energy X-ray absorptiometry in archaeological populations of Norway. Journal of Archaeological Science: Reports.  ISSN 2352-409X.  36 Show summary
 • Margaryan, Ashot; Lawson, Daniel J.; Sikora, Martin; Racimo, Fernando; Rasmussen, Simon; Moltke, Ida; Cassidy, Lara M.; Jørsboe, Emil; Ingason, Andres; Pedersen, Mikkel Winther; Korneliussen, Thorfinn; Wilhelmson, Helene; Bus, Magdalena M.; de Barros Damgaard, Peter; Martiniano, Rui; Renaud, Gabriel; Bhérer, Claude; Moreno-Mayar, J. Víctor; Fotakis, Anna K.; Allen, Marie; Allmäe, Raili; Molak, Martyna; Cappellini, Enrico; Scorrano, Gabriele; McColl, Hugh; Buzhilova, Alexandra; Fox, Allison; Albrechtsen, Anders; Schütz, Berit; Skar, Birgitte; Arcini, Caroline; Falys, Ceri; Jonson, Charlotte Hedenstierna; Błaszczyk, Dariusz; Pezhemsky, Denis; Turner-Walker, Gordon; Gestsdóttir, Hildur; Lundstrøm, Inge; Gustin, Ingrid; Mainland, Ingrid; Potekhina, Inna; Muntoni, Italo M.; Cheng, Jade Y.; Stenderup, Jesper; Ma, Jilong; Gibson, Julie; Peets, Jüri; Gustafsson, Jörgen; Iversen, Katrine Højholt; Simpson, Linzi; Strand, Lisa Mariann; Loe, Louise; Sikora, Maeve; Florek, Marek; Vretemark, Maria; Redknap, Mark; Bajka, Monika; Pushkina, Tamara; Søvsø, Morten; Grigoreva, Natalia; Christensen, Tom; Kastholm, Ole; Uldum, Otto; Favia, Pasquale; Holck, Per; Sten, Sabine; Arge, Símun V; Ellingvåg, Sturla; Moiseyev, Vayacheslav; Bogdanowicz, Wiesław; Magnusson, Yvonne; Orlando, Ludovic; Pentz, Peter; Jessen, Mads Dengsø; Pedersen, Anne; Collard, Mark; Bradley, Daniel G.; Jørkov, Marie Louise; Arneborg, Jette; Lynnerup, Niels; Price, Neil; Gilbert, Marcus Thomas Pius; Allentoft, Morten E.; Bill, Jan; Sindbæk, Søren M; Hedeager, Lotte; Kristiansen, Kristian; Nielsen, Rasmus; Werge, Thomas & Willerslev, Eske (2020). Population genomics of the Viking world. Nature.  ISSN 0028-0836.  585(7825), s 390- 396 . doi: 10.1038/s41586-020-2688-8 Full text in Research Archive.
 • Holck, Per (2014). Infectious Disease in Viking Age Iceland, In  Viking Archaeology in Iceland: Mosfell Archaeological Project.  Brepols.  ISBN 978-2-503-54400-7.  6.  s 81 - 85
 • Holck, Per (2014). Sigurd Jorsalfarers hodeskalle på Akershus? En detektivhistorie. Viking.  ISSN 0332-608X.  77, s 127- 144
 • Holck, Per (2013). Når to celler blir til et menneske, I: Gunnar Nicolaysen & Per Holck (red.),  Kroppens funksjon og oppbygning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205323629.  Kapittel 15.  s 301 - 308
 • Holck, Per & Nicolaysen, Gunnar (2013). Bevegelse, I: Gunnar Nicolaysen & Per Holck (red.),  Kroppens funksjon og oppbygning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205323629.  Kapittel 4.  s 113 - 145
 • Inngjerdingen, Marit; Holck, Per & Nicolaysen, Gunnar (2013). Kroppen er bygd opp av spesialiserte celler, I: Gunnar Nicolaysen & Per Holck (red.),  Kroppens funksjon og oppbygning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205323629.  Kapittel 1.  s 24 - 52
 • Iversen, Per Ole & Holck, Per (2013). Fordøyelse, I: Gunnar Nicolaysen & Per Holck (red.),  Kroppens funksjon og oppbygning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205323629.  Kapittel 8.  s 205 - 221
 • Nicolaysen, Gunnar & Holck, Per (2013). Respirasjon, I: Gunnar Nicolaysen & Per Holck (red.),  Kroppens funksjon og oppbygning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205323629.  Kapittel 6.  s 169 - 188
 • Brødholt, Elin Therese & Holck, Per (2012). Skeletal trauma in the burials from the royal church of St. Mary in medieval Oslo. International Journal of Osteoarchaeology.  ISSN 1047-482X.  22(2), s 201- 218 . doi: 10.1002/oa.1198
 • Holck, Per (2012). Eufemias herkomst og familie, I: Bjørn Bandlien (red.),  Eufemia - Oslos middelalderdronning.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-039-7.  Kapittel.  s 50 - 58
 • Holck, Per (2012). Eufemias mulige hodeskalle, I: Bjørn Bandlien (red.),  Eufemia - Oslos middelalderdronning.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-039-7.  Kapittel.  s 247 - 257
 • Holck, Per (2011). Skjelettene fra Hov/Verket, Hurum, I:  Krigergraver. En dokumentarisk studie av senneolittiske hellekister i Norge.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-053-0.  Eget kapittel uten nummer..  s 95 - 103
 • Holck, Per (2011). When doctors are killers. Scandinavian Journal of Forensic Science.  ISSN 1503-9552.  17(1), s 21- 25
 • Brødholt, Elin Therese & Holck, Per (2010). Skeletal Trauma in the Burials from the Royal Church of St. Mary in Medieval Oslo. International Journal of Osteoarchaeology.  ISSN 1047-482X.
 • Holck, Per (2010). Cervikalcolumnas anatomi. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(1), s 29- 32
 • Holck, Per (2009). The Skeleton from the Gokstad Ship: New Evaluation of an Old Find. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  42(1), s 40- 49 . doi: 10.1080/00293650902907706
 • Alexandersen, Verner; Hedelin, Helena Schramm; Holck, Per; Iregren, Elisabeth & Schutkowski, Holger (2008). Brända ben, I: Niels Lynnerup; Pia Bennike & Elisabeth Iregren (red.),  Biologisk antropologi med human osteologi.  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.  ISBN 978-87-02-03037-2.  Kapittel 20.  s 391 - 414
 • Bennike, Pia; Holck, Per & Celin, Ulf (2008). Historiske aspekter i Skandinavien, I: Niels Lynnerup; Pia Bennike & Elisabeth Iregren (red.),  Biologisk antropologi med human osteologi.  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.  ISBN 978-87-02-03037-2.  Kapittel 25.  s 459 - 471
 • Holck, Per (2008). Etikk, I: Niels Lynnerup; Pia Bennike & Elisabeth Iregren (red.),  Biologisk antropologi med human osteologi.  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.  ISBN 978-87-02-03037-2.  Kapittel 24.  s 447 - 458
 • Holck, Per (2008). Skjelettet fra Gokstadskipet ny vurdering av et gammelt funn. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  5(4), s 292- 304
 • Holck, Per (2008). Two medieval 'Trepanations' - Therapy or swindle?. International Journal of Osteoarchaeology.  ISSN 1047-482X.  18, s 188- 194 . doi: 10.1002/oa.933
 • Holck, Per & Lynnerup, Niels (2008). Almen skeletanatomi, I: Niels Lynnerup; Pia Bennike & Elisabeth Iregren (red.),  Biologisk antropologi med human osteologi.  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.  ISBN 978-87-02-03037-2.  Kapittel 2.  s 23 - 49
 • Holck, Per & Lynnerup, Niels (2008). Knokkelens utvikling og vekst, I: Niels Lynnerup; Pia Bennike & Elisabeth Iregren (red.),  Biologisk antropologi med human osteologi.  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.  ISBN 978-87-02-03037-2.  Kapittel 4.  s 61 - 67
 • Lynnerup, Niels & Holck, Per (2008). Retsantropologi, I: Niels Lynnerup; Pia Bennike & Elisabeth Iregren (red.),  Biologisk antropologi med human osteologi.  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.  ISBN 978-87-02-03037-2.  Kapittel 22.  s 425 - 433
 • Byock, Jesse; Walker, Phillip; Erlandson, Jon & Holck, Per (2007). Valdamidstöd i Mosfellsdal: Rannsoknir a Fornleifum fra Timum Vikinga ad Hrisbru og Mosfelli. Ólafía. Rit fornleifafræðingafélags Íslands.  ISSN 1670-6498.  2, s 84- 107
 • Holck, Per (2007). Bone Mineral Densities in the Prehistoric, Viking-Age and Medieval Populations of Norway. International Journal of Osteoarchaeology.  ISSN 1047-482X.  17(2), s 199- 206 Show summary
 • Holck, Per (2007). Medieval Whiplash? A Case Study. International Journal of Osteoarchaeology.  ISSN 1047-482X.  17, s 429- 433 . doi: 10.1002/oa.894
 • Holck, Per (2006). The Oseberg ship burial, Norway: New thoughts on the skeletons from the grave mound. European Journal of Archaeology.  ISSN 1461-9571.  9(2-3), s 185- 210

View all works in Cristin

 • Nicolaysen, Gunnar & Holck, Per (2014). Kroppens funksjon og oppbygning. 2. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47229-7.  365 s.
 • Zori, Davide M.; Byock, Jesse & Holck, Per (2014). Viking Archaeology in Iceland: Mosfell Archaeological Project. Brepols.  ISBN 978-2-503-54400-7.  318 s.
 • Nicolaysen, Gunnar & Holck, Per (red.) (2013). Kroppens funksjon og oppbygning. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205323629.  315 s.
 • Holck, Per & Byock, Jesse (2007). Valdamidstöd i Mosfellsdal: Rannsoknir a Fornleifum fra Timum Vikinga ad Hrisbru og Mosfelli. Olafia. Rit Fornleifafrædingafelags.  23 s.

View all works in Cristin

 • Holck, Per (2020). Fortidens epidemier og karantener. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(10) . doi: 10.4045/tidsskr.20.0387
 • Holck, Per (2019). Håndens språk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(18) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0408
 • Madsen, Eirik & Holck, Per (2018). Blærehalskjertelen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Holck, Per (2017). Hode og hals. Temahefte for MED2200..
 • Holck, Per (2017). ID-kurs på "Anatomen"..
 • Holck, Per (2017). Modul 2. Preparatdemonstrasjon av ryggen..
 • Holck, Per (2017). Overflateanatomi og funksjonsundersøkelse av underekstremitetene..
 • Holck, Per (2016). Aldersbestemmelser av mennesker.. Naturfag : tidsskrift for Nasjonalt nettverk for naturfag.  ISSN 1501-8601.  (1), s 66- 68 Show summary
 • Holck, Per (red.) (2016). Alf Søderholms dagboknotater fra utgravningene i Gamlebyen, Oslo 1921-35..
 • Holck, Per (2016). Rettsantropologi., I: Torleiv Ole Rognum (red.),  Lærebok i rettsmedisin 3. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49417-6.  Kapittel 14.  s 111 - 118
 • Holck, Per (2016). The black stone. Memory of a female serial killer in Bremen.. Scandinavian Journal of Forensic Science.  ISSN 1503-9552.  2, s 41- 43
 • Holck, Per (2015). Max Losting - Bergens-lege og kunstner.. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(23-24), s 2180- 2182 Show summary
 • Holck, Per (2014). Om presidenters helse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(23-24), s 2310
 • Holck, Per (2013). Ensidig etikkseminar. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 1478
 • Holck, Per (2013). Fråtsing i fortidens fordøyelsesliv (Tidsskriftets blogg nr. 1). Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Holck, Per (2013). Kardinalvæskenes skjøre balanse (Tidsskriftets blogg nr. 3). Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Holck, Per (2013). Mye mat og altfor mye alkohol (Tidsskriftets blogg nr. 2). Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Holck, Per (2013). Når leger blir mordere, del 3. Caput et Corpus.  (1), s 22- 23
 • Holck, Per (2013). Spor etter menneska, I: Ingvild Øye; Bård Gram Økland & Jane Jünger (red.),  Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære.  Spartacus.  ISBN 978-82-430-0528-0.  Kap. 6: Eit liv i kloster..  s 123 - 127
 • Holck, Per & Nicolaysen, Gunnar (2013). Huden, I: Gunnar Nicolaysen & Per Holck (red.),  Kroppens funksjon og oppbygning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205323629.  Kap. 11.  s 284 - 289
 • Holck, Per (2012). Forkortelser i vår faglitteratur. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(15), s 1783
 • Holck, Per (2012). Når leger blir mordere, del 2. Caput et Corpus.  (1), s 9- 10
 • Holck, Per (2012). Paleopathology in Norway, In Jane Buikstra & Charlotte Roberts (ed.),  The Global History of Paleopathology. Pioneers and Prospects.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-538980-7.  53.  s 487 - 489
 • Holck, Per (2012). Plantenes plass i anatomien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(23-24), s 2663
 • Holck, Per (2012). Rapport vedrørende undersøkelsen av Julia Pastranas balsamerte levninger.
 • Holck, Per (2012). Rapport vedrørende undersøkelsene i "Det Huitfeldt'ske gravkapell", Hurum kirke 21/8-12.
 • Holck, Per (2012). Uunnværlig atlas. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(1), s 68
 • Holck, Per (2012). Ø-N-H i Kristiania 1912, I:  Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi 100 år 1912-2012.  Norsk forening for otorhinolaryngologi.  ISBN 000-00-00-00000-0.  Kap.2.  s 20 - 23
 • Stray-Pedersen, Arne; Rogde, Sidsel; Ormstad, Kari; Vege, Åshild; Delavaris, Gerd Jorunn; Skjerven-Martinsen, Marianne; Uhlin-Hansen, Lars; Nordrum, Ivar Skjåk; Morild, Inge; Lycke-Ellingsen, Christian; Holck, Per; Mynarek, Georg; Bosse, Gerhard & Rognum, Torleiv Ole (2012). Forensic medical examination after the July 22nd 2011 terror attack.
 • Holck, Per (2011). Brukbart histologihefte. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(20), s 2043
 • Holck, Per (2011). Die menschlichen Skelette aus den Wikingerschiffen von Oseberg und Gokstad in Norwegen - Ein Beitrag zur Paläopathologie der Wikingerzeit.
 • Holck, Per (2011). Flekktyfus på sagatidens Island?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(24), s 2504- 2506
 • Holck, Per (2011). Infectious Disease in Viking Age Iceland.
 • Holck, Per (2011). Når leger blir mordere, del 1. Caput et Corpus.  (1), s 10- 12
 • Holck, Per (2010). Anatomisk eksamenshjelp. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(16), s 1646
 • Holck, Per (2010). Basal biomekanikk.
 • Holck, Per (2010). Blodgruppe 0 - med O som i Ola?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(3), s 298
 • Holck, Per (2010). Mer klinisk anatomi. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(22), s 2276
 • Holck, Per (2010). P. Holck svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(8), s 816- 817
 • Holck, Per (2010). P. Holck svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(5), s 473
 • Holck, Per (2009). Fortidens mordere. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(24), s 2674- 2675
 • Holck, Per (2009). Skjelettene fra Gokstad- og Osebergskipet.
 • Holck, Per (2009). Sykdom og helse i Norge i eldre tider. Fortid.  ISSN 1504-1913.  6(4), s 29- 34
 • Fahre, Lena; Næss, Ellen Marie; Wangen, Vivian; Gansum, Terje; Holck, Per; Gammelsaeter, Runhild; Bill, Jan; Fossum, Anitra; Sandvoll, Brynjar; Løchen, Ragnar; Arnestad, Anna; Kvalø, Idunn; Teigen, Mårten; Bjørgen, Inge & Mugaas, Toril Elisabeth (2008). Levd liv. En utstilling om skjelettene fra Oseberg og Gokstad.
 • Holck, Per (2008). Den lille forskjellen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(5), s 600 Show summary
 • Holck, Per (2008). Kapillar - kapillær. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(1), s 77
 • Holck, Per (2008). Levd liv - utstilling av skjelettene fra Oseberg- og Gokstadskipet.
 • Holck, Per (2008). Possible facial features of the "Oseberg Queen" and the "Gokstad Chieftain" from the Viking age: a tentative reconstruction.
 • Holck, Per (2008). Rett og riktig - det kan diskuteres. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(9), s 1081 Show summary
 • Holck, Per (2008). Wergeland som medisiner. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(13-14), s 1550- 1551
 • Næss, Ellen Marie; Fahre, Lena; Wangen, Vivian; Gansum, Terje; Holck, Per; Gammelsaeter, Runhild; Bill, Jan; Fossum, Anitra; Sandvoll, Brynjar; Løchen, Ragnar; Kvalø, Idunn; Teigen, Mårten; Bjørgen, Inge & Mugaas, Toril Elisabeth (2008). Levd liv. En utstilling om skjelettene fra Oseberg og Gokstad. Show summary
 • Wangen, Vivian; Gansum, Terje; Holck, Per; Gammelsaeter, Runhild; Bill, Jan; Fahre, Lena; Fossum, Anitra & Næss, Ellen Marie (2008). Katalog og utstiilingstekster til utstillingen "Levd liv. En utstilling om skjelettene fra Oseberg og Gokstad". Katalogen (24 s.) er utgitt av Kulturhistorisk museum, UiO og Midgard historisk senter, Vestfold fylkeskommune.
 • Brandtzæg, Per; Bye, Ragnar; Eskeland, Trond; Flood, Per; Holck, Per; Høiland, Klaus; Laane, Carl Morten Motzfeldt; Medbø, Jon Ingulf; Synnes, Ole & Økland, Rune Halvorsen (2007). Kulturkollisjon mellom naturvitenskap og jus. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  (5), s 61- 62 Show summary
 • Holck, Per (2006). Lykken er å vandre. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  126(8), s 1108 Show summary
 • Holck, Per (2006). Øyafestivalen - en fare for Mariakirken og Kongsgården. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  98(1), s 51- 52 Show summary
 • Holck, Per & David-Andersen, Lisbeth (2006, 20. januar). Et delikat problem. [Radio].  NRK P2. Show summary
 • Holck, Per (2006). Tsunamikatastrofen: kunne antropologer ha bidratt i forhold til aldersbestemmelse?.
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Atresi av pulmonalostiet på høyre side. Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:01:36. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Atrieseptumdefekt (åpenstående foramen ovale?). Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:01:27.
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Coarctatio aortae. Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:01:42. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Disseker n. phrenicus. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:00:33. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Ekstremitetsmuskler, bukmuskler. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:02:10. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Hud, underhud, mamma. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:02:18. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Inspiser pleurahulen. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:02:28. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Intercostalrommene. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:03:35. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Introduksjon til misdannede hjerter. Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:01:17. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Ordensregler på disseksjonsalen. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:01:38. [Video ].

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:40 PM - Last modified Nov. 3, 2011 3:47 PM

Research groups