Knut Inge Klepp

Professor II - Public Health Nutrition
Image of Knut Inge Klepp
Norwegian version of this page
Phone +47-22851378
Mobile phone +47-95760716
Room 3142
Username
Visiting address Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 OSLO
Postal address Postboks 1046 Blindern 0317 OSLO

Publications

  • Bolt-Evensen, Kathrine; Vik, Frøydis Nordgård; Stea, Tonje Holte; Klepp, Knut Inge & Bere, Elling (2018). Consumption of sugar-sweetened beverages and artificially sweetened beverages from childhood to adulthood in relation to socioeconomic status - 15 years follow-up in Norway. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.  ISSN 1479-5868.  15:8, s 1- 9 . doi: 10.1186/s12966-018-0646-8 Show summary
  • Bakken, Inger Johanne; Wensaas, Knut-Arne; Grøneng, Gry Marysol; Fretheim, Atle; Stoltenberg, Camilla; Klepp, Knut Inge; Håberg, Siri Eldevik & Øverland, Simon Nygaard (2017). Russefeiring og eksamenstid – bruk av fastlege og legevakt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.17.0158 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

  • Klepp, Knut Inge & Aarø, Leif Edvard (red.) (2017). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46398-1.  421 s.

View all works in Cristin

  • Aarø, Leif Edvard & Klepp, Knut Inge (2017). Bruk av tobakk: et tilbakelagt kapittel?, I: Knut Inge Klepp & Leif Edvard Aarø (red.),  Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46398-1.  9.  s 185 - 207
  • Aarø, Leif Edvard & Klepp, Knut Inge (2017). Hva former vår helserelaterte atferd?, I: Knut Inge Klepp & Leif Edvard Aarø (red.),  Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46398-1.  2.  s 38 - 62
  • Bolt-Evensen, Kathrine; Vik, Frøydis Nordgård; Stea, Tonje Holte; Klepp, Knut Inge & Bere, Elling (2017). Consumption of artificially sweetened beverages from childhood to adulthood..
  • Helleve, Arnfinn & Klepp, Knut Inge (2017). Trådlaus og sårbar ungdom? Helserelevansen ved bruken av sosiale medium, I: Knut Inge Klepp & Leif Edvard Aarø (red.),  Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46398-1.  19.  s 399 - 410
  • Klepp, Knut Inge; Hildonen, Christina & Andersen, Lene Frost (2017). Ungdom, kosthold og ernæring, I: Knut Inge Klepp & Leif Edvard Aarø (red.),  Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46398-1.  11.  s 235 - 254
  • Klepp, Knut Inge & Lien, Nanna (2017). Overvekt og fedme: den tunge folkehelseutfordringen, I: Knut Inge Klepp & Leif Edvard Aarø (red.),  Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46398-1.  12.  s 255 - 270
  • Klepp, Knut Inge; Stigen, Ole Trygve & Aarø, Leif Edvard (2017). Folkehelse og folkehelsearbeid blant barn og unge i Norge, I: Knut Inge Klepp & Leif Edvard Aarø (red.),  Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46398-1.  1.  s 17 - 37

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:40 PM - Last modified Mar. 28, 2012 1:29 PM

Projects

No ongoing projects