Thomas Olsen

Postdoctoral Fellow - Division of Clinical Nutrition
Norwegian version of this page
Phone +47 22851524
Username
Visiting address Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postal address Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

Sulphur amino acids, methionine and cysteine restriction, B-vitamins, vitamin A, epidemiology

Teaching

MED1100
MED2200
ERN3120
ERN2300
ERN3400
ERN4300

Background

MSc in human nutrition from the University of Bergen. Relevant work experience includes positions as a nutritional consultant, college level lecturer and guest researcher before PhD period and postdoctoral fellowship.

Partners

University of Oxford, UK
Charles University and General University Hospital, Czech Republic
Maastricht University, Netherlands

Tags: B-vitamins, homocysteine, sulphur amino acids, epidemiology, vitamin A

Publications

View all works in Cristin

  • Svendsen, Karianne; Vinknes, Kathrine; Retterstøl, Kjetil & Olsen, Thomas (2020). Why we can probably trust public policy dietary guidelines for prevention. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). ISSN 2047-4873. doi: 10.1093/eurjpc/zwaa008.
  • Svendsen, Karianne; Vinknes, Kathrine; Retterstøl, Kjetil & Olsen, Thomas (2020). Why we can probably trust public policy dietary guidelines for prevention. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). ISSN 2047-4873. doi: 10.1093/EURJPC/ZWAA008.
  • Olsen, Thomas; Øvrebø, Bente; Arnesen, Erik & Lysne, Vegard (2018). Ikke skrot BMI! NRK Ytring.
  • Lysne, Vegard & Olsen, Thomas (2018). Feilkilder i ernæringsepidemiologi. Norsk Tidsskrift for Ernæring. ISSN 1503-5034.
  • Olsen, Thomas; Lysne, Vegard & Dahl, Helene (2018). Bedre mot overvekt, bedre for tennene. Kunstig sukker er et folkehelsetiltak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
  • Lysne, Vegard; Olsen, Thomas; Christensen, Jacob J. & Arnesen, Erik (2018). Ja, det er et poeng å bytte til lettbrus! Dagbladet. ISSN 0805-3766.
  • Øvrebø, Bente; Olsen, Thomas & Vinknes, Kathrine (2017). Stearoyl-CoA desaturase og energimetabolisme – et prosjekt ved Universitetet i Oslo. Norsk Tidsskrift for Ernæring. ISSN 1503-5034. p. 20–22.
  • Lysne, Vegard & Olsen, Thomas (2017). Konfidensintervaller – hva kan de fortelle deg? Norsk Tidsskrift for Ernæring. ISSN 1503-5034. p. 28–31.
  • Lysne, Vegard & Olsen, Thomas (2016). P-verdier. Veiledende eller villedende? En simulert studie. Norsk Tidsskrift for Ernæring. ISSN 1503-5034. p. 28–31.

View all works in Cristin

Published June 3, 2016 8:38 AM - Last modified Dec. 14, 2020 10:30 AM