Thomas Olsen

Doctoral Research Fellow - Nutritional Molecular Biology
Image of Thomas Olsen
Norwegian version of this page
Phone +47-22851524
Username
Visiting address Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 OSLO
Postal address Postboks 1046 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

B-vitamins, vitamin A, epidemiology

Courses taught

MED1100
MED2200

Background

MSc in human nutrition from the University of Bergen. Relevant work experience includes positions as a nutritional consultant, college level lecturer and guest researcher.

Partners

Section of Preventive Cardiology, Haukeland University Hospital, Bergen

Tags: B-vitamins, homocysteine, epidemiology, vitamin A

Publications

View all works in Cristin

  • Lysne, Vegard & Olsen, Thomas (2018). Feilkilder i ernæringsepidemiologi. Norsk Tidsskrift for Ernæring.  ISSN 1503-5034.
  • Lysne, Vegard; Olsen, Thomas; Christensen, Jacob J. & Arnesen, Erik (2018). Ja, det er et poeng å bytte til lettbrus!. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
  • Olsen, Thomas; Lysne, Vegard & Dahl, Helene (2018). Bedre mot overvekt, bedre for tennene. Kunstig sukker er et folkehelsetiltak.. Aftenposten.
  • Lysne, Vegard & Olsen, Thomas (2017). Konfidensintervaller – hva kan de fortelle deg?. Norsk Tidsskrift for Ernæring.  ISSN 1503-5034.  (1), s 28- 31
  • Lysne, Vegard & Olsen, Thomas (2016). P-verdier. Veiledende eller villedende? En simulert studie. Norsk Tidsskrift for Ernæring.  ISSN 1503-5034.  (4), s 28- 31

View all works in Cristin

Published June 3, 2016 8:38 AM - Last modified June 3, 2016 8:38 AM