Espen Petersheim

Image of Espen Petersheim
Norwegian version of this page
Phone +47 22851297
Room 0337
Username
Visiting address Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 OSLO
Postal address Postboks 1105 Blindern 0317 OSLO

Publications

 • Petersheim, Espen (2017). HMS basert dørvriderkomponent, Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design), 3D print.
 • Petersheim, Espen (2017). Instruks for bruk av brannslukkere.
 • Petersheim, Espen (2017). Modellert og 3D printet hode og hals.
 • Petersheim, Espen (2017). Modellert og 3D printet horisontalskive av hodet.
 • Petersheim, Espen (2017). Understell til monter. Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design).
 • Petersheim, Espen (2016). Skuffeseksjon, våtpreparatrom. Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design).
 • Petersheim, Espen (2015). Avfallsbøtte, Pulmones stationales. Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design).
 • Petersheim, Espen (2015). Disseksjonsavdelingen. Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design).
 • Petersheim, Espen (2015). Instrumentholder, Pulmones stationales. Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design).
 • Petersheim, Espen (2015). Labbenk. Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design).
 • Petersheim, Espen (2015). Punkter, disseksjonssal 3. Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design).
 • Petersheim, Espen (2015). Skjema for registrering av uønsket hendelse på disseksjonsavdelingen. Makroskopisk anatomi og biologisk antropologi, Universitetet i Oslo.
 • Petersheim, Espen (2015). Ventilert disseksjonsbenk. Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design).
 • Petersheim, Espen (2015). Ventilert skap for våtpreparater. Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design).
 • Petersheim, Espen & Ragan, Lydia (2015). Hette til Pulmones stationales. Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design).
 • Petersheim, Espen & Ragan, Lydia (2015). Pulmones mobiles. Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design).
 • Petersheim, Espen & Ragan, Lydia (2015). Pulmones stationales. Teknisk tegning CAD (Computer Aided Design).
 • Petersheim, Espen (2014). Elektronisk database for registrering av formaldehydkonsentrasjoner på disseksjonssal 3, 200 målinger..
 • Petersheim, Espen (2014). Nettside for utlån av åndedrettsvern mot formalindamp til bruk på disseksjonssalene for studenter. http://medullaspinalis.com/maske/. [html ].
 • Ragan, Lydia & Petersheim, Espen (2014). Heart Anatomy, Part 1, Demonstration of Heart Models. Videodemonstration. Film length: 00:13:20. [Video ].
 • Ragan, Lydia & Petersheim, Espen (2014). Heart Anatomy, Part 2, Demonstration of Human Hearts. Videodemonstration. Film length: 00:11:12. [Video ].
 • Ragan, Lydia & Petersheim, Espen (2014). Regio cervicalis anterior - tungebensmusklene og videre inndeling i underregioner. Demonstrasjonsvideo basert på disseksjon av hals utført av Lydia Ragan. Lengde: 00:07:23. [Video ].
 • Ragan, Lydia & Petersheim, Espen (2014). Trigonum caroticum. Demonstrasjonsvideo basert på disseksjon av hals utført av Lydia Ragan. Lengde: 00:09:35. [Video ].
 • Ragan, Lydia & Petersheim, Espen (2014). Trigonum musculare (omotracheale, infrahyoideum). Demonstrasjonsvideo basert på disseksjon av hals utført av Lydia Ragan. Lengde: 00:27:31. [Video ].
 • Ragan, Lydia & Petersheim, Espen (2014). Trigonum submandibulare. Demonstrasjonsvideo basert på disseksjon av hals utført av Lydia Ragan. Lengde: 00:08:34. [Video ].
 • Ragan, Lydia & Petersheim, Espen (2014). Trigonum submentale og regio sublingualis. Demonstrasjonsvideo basert på disseksjon av hals utført av Lydia Ragan. Lengde: 00:09:04. [Video ].
 • Davanger, Svend & Petersheim, Espen (2013). Hjernens makroskopiske anatomi. Demonstrasjonsfilm, del 1.. [Video ].
 • Davanger, Svend & Petersheim, Espen (2013). Hjernens makroskopiske anatomi. Demonstrasjonsfilm, del 2.. [Video ].
 • Petersheim, Espen (2013). Agenda: Nettside til bruk for ansatte ved Makroskopisk anatomi og biologisk antropologi.
 • Petersheim, Espen (2013). En informasjonsside som omhandler HMS på disseksjonsavdelingen.
 • Petersheim, Espen (2013). Immunidol. Det ble avholdt en konkurranse i det Runde auditorium onsdag 9. oktober 2013 (http://hitechanatomy.com/immunidol/). [Video ].
 • Petersheim, Espen & Ragan, Lydia (2013). Elektronisk database til bruk for høgskolestudentene: Bookingsystem for registrering av plass for selvstudium på disseksjonsavdelingen. (http://medullaspinalis.com/booking/). [www ].
 • Petersheim, Espen (2012). Database over preparatsamlingen på disseksjonsavdelingen.
 • Petersheim, Espen (2012). Database, utlån av modeller og utstyr. [html ].
 • Petersheim, Espen (2012). Filterholder tilpasset eksisterende lamper. Teknisk tegning DAK/CAD.
 • Petersheim, Espen (2012). Leger mot atomvåpen "Nei til rakettskjold" (informasjonsvideo og nettside). [Video ].
 • Petersheim, Espen (2012). Mumia: Felles nettsted hvor preparantene ved UiB, NTNU, UiT og UiO kan utveksle ideer og erfaringer.
 • Petersheim, Espen (2012). Mumia: Forum for preparantene ved UiB, NTNU, UiT og UiO.
 • Ragan, Lydia & Petersheim, Espen (2012). Hud, platysma, overflatiske halsvener og hudnerver fra plexus cervicalis. Demonstrasjonsvideo basert på disseksjon av hals utført av Lydia Ragan. Lengde: 00:05:19. [Video ].
 • Ragan, Lydia & Petersheim, Espen (2012). Regio cervicalis lateralis. Demonstrasjonsvideo basert på disseksjon av hals utført av Lydia Ragan. Lengde: 00:07:26. [Video ].
 • Rinvik, Eric & Petersheim, Espen (2012). Baksiden av overarmen og albueregionen. Demonstrasjonsvideo. 4. semester. Lengde: 00:11:57. [Video ].
 • Rinvik, Eric & Petersheim, Espen (2012). Forsiden av overarmen og albueregionen. Demonstrasjonsvideo. 4. semester. Lengde: 00:11:48. [Video ].
 • Rinvik, Eric & Petersheim, Espen (2012). Forsiden av underarmen. Demonstrasjonsvideo. 4. semester. Lengde: 00:16:49. [Video ].
 • Rinvik, Eric & Petersheim, Espen (2012). Mediale og dorsale vegg i akselhulen og skulderbladsregionen. Demonstrasjonsvideo. 4. semester. Lengde: 00:25:11. [Video ].
 • Rinvik, Eric & Petersheim, Espen (2012). Ventrale vegg i akselhulen. Fossa axillaris - begrensning og innhold. Demonstrasjonsvideo. 4. semester. Lengde: 00:15:47. [Video ].
 • Petersheim, Espen (2011). hyllereoler tilpasset eksisterende rom/kistelager. Teknisk tegning DAK/CAD.
 • Rinvik, Eric & Petersheim, Espen (2011). Forsiden av låret, overflatiske og dype lag. Demonstrasjonsvideo. 4. semester. Lengde: 00:29:01. [Video ].
 • Rinvik, Eric & Petersheim, Espen (2011). Forsiden og baksiden av leggen. Demonstrasjonsvideo. 4. semester. Lengde: 00:30:08. [Video ].
 • Rinvik, Eric & Petersheim, Espen (2011). Fotryggen og fotsålen (planta pedis). Demonstrasjonsvideo. 4. semester. Lengde: 00:10:32. [Video ].
 • Rinvik, Eric & Petersheim, Espen (2011). Mediale lårmuskelgruppe - mm. adductores, og baksiden av låret. Demonstrasjonsvideo. 4. semester. Lengde: 00:08:20. [Video ].
 • Rinvik, Eric & Petersheim, Espen (2011). Setemusklene (mm. glutei), foramen suprapiriforme et infrapiriforme. Demonstrasjonsvideo. 4. semester. Lengde: 00:15:48. [Video ].
 • Petersheim, Espen (2010). Stativ for to kameraer for opptak av 3D. Teknisk tegning DAK/CAD.
 • Petersheim, Espen (2010). Timeplan: Registrering av undervisningstid på disseksjonsavdelingen. [www ].
 • Petersheim, Espen & Ragan, Lydia (2010). 360 grader rotasjon av hjertet med navngitte strukturer. [html /  DVD].
 • Petersheim, Espen (2009). Beholder i stativ for sagittaltdelteskiver. Teknisk tegning DAK/CAD.
 • Petersheim, Espen (2009). Organotypic Cultures as a Model of Parkinson´s Disease. A Twist to an Old Model. [Video ].
 • Petersheim, Espen (2008). Bekken og modeller. Quiz til bruk for medisinstudentene i 9. semester. [html ].
 • Petersheim, Espen (2008). Embryo. Demonstration video. 9th semester. Length: 00:21:39. [html ].
 • Petersheim, Espen (2008). Placenta. Demonstration video. 9th semester. Length: 00:05:41. [html ].
 • Petersheim, Espen (2008). Quiz: Til bruk for medisinstudentene i 7. semester. [www ].
 • Petersheim, Espen (2007). Female genitals. Demonstration video. 9th semester. Length: 00:07:34. [html ].
 • Petersheim, Espen (2007). Kabelsøyle. Teknisk tegning DAK/CAD.
 • Petersheim, Espen (2007). Male genitals. Demonstration video. 9th semester. Length: 00:07:58. [html ].
 • Petersheim, Espen (2007). Pelvis - Ligaments. Demonstration video. 9th semester. Length: 00:05:43. [html ].
 • Petersheim, Espen (2007). Pelvis - Sex differences. Demonstration video. 9th semester. Length: 00:06:53. [html ].
 • Petersheim, Espen (2007). Pelvis body structures. Demonstration video. 9th semester. Length: 00:06:48. [html ].
 • Petersheim, Espen (2007). Pelvis floar male. Demonstration video. 9th semester. Length: 00:03:21. [html ].
 • Petersheim, Espen (2007). Pelvis floar model (female). Demonstration video. 9th semester. Length: 00:07:17. [html ].
 • Petersheim, Espen (2007). Pelvis floar prosected (female). Demonstration video. 9th semester. Length: 00:03:54. [html ].
 • Petersheim, Espen (2007). Vessels and nerves. Demonstration video. 9th semester. Length: 00:06:36. [html ].
 • Petersheim, Espen & Ragan, Lydia (2007). E-læring i bevegelsesapparatet for medisinstudenter og høgskolestudenter. [html ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Atresi av pulmonalostiet på høyre side. Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:01:36. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Atrieseptumdefekt (åpenstående foramen ovale?). Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:01:27.
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Coarctatio aortae. Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:01:42. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Disseker n. phrenicus. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:00:33. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Ekstremitetsmuskler, bukmuskler. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:02:10. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Hud, underhud, mamma. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:02:18. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Inspiser pleurahulen. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:02:28. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Intercostalrommene. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:03:35. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Introduksjon til misdannede hjerter. Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:01:17. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Ordensregler på disseksjonsalen. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:01:38. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Orientering på overflaten av thorax. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:00:47. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Persisterende truncus arteriosus, ventikkelseptumdefekt, atrieseptumdefekt. Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:01:31. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Preparer lungene. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:03:15. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Ta ut hjertet, preparer hjertets årer. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:04:21. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Transposisjon av aorta og truncus pulmonalis (?). Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:02:26. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Transposisjon av aorta/truncus pulmonalis. Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:02:00. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Transposisjon av aorta/truncus pulmonalis. Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:02:19. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Undersøk mediastinum anterius. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:01:23. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Veiledning i bruk av disseksjonsutstyr. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:02:51. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Ventrikkelseptumdefekt. Coarctatio aortae. Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:01:55. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Ventrikkelseptumdefekt. Demonstrasjonsvideo. 5. semester. Lengde: 00:01:08. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Åpne perikard, undersøk hjertet in situ. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:09:32. [Video ].
 • Holck, Per & Petersheim, Espen (2006). Åpne thorax. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:01:17. [Video ].
 • Petersheim, Espen (2006). ANS, lumbalvirvler, grensestreng og spinalnerver. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:01:25. [html ].
 • Petersheim, Espen (2006). ANS, ryggmarg, spinalnerver og truncus sympathicus. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:01:53. [html ].
 • Petersheim, Espen (2006). ANS. Nervus vagus. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:03:15. [html ].
 • Petersheim, Espen (2006). Basis cerebri. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:01:21. [html ].
 • Petersheim, Espen (2006). CNS, Hemisfærene. Hjernebark, cortex cerebri. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:02:24. [html ].
 • Petersheim, Espen (2006). CNS, det perifere nervesystemet. Demonstrasjonsvideo. 3. semester. Lengde: 00:02:23. [html ].

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 11:00 AM - Last modified May 12, 2014 8:05 AM