2010 - Side 2

Tid og sted: 6. jan. 2010 10:15, Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Sc. John Arne Dahl ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Chromatin immunoprecipitation assays to investigate epigenetics of pluripotency