Disputas: Marte Karoline Råberg Kjøllesdal

MSc Marte Karoline Råberg Kjøllesdal ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Health promotion among South Asian immigrants in Oslo, Norway. The Oslo Immigrant Health Study and a culturally adapted lifestyle intervention

Bedømmelseskomité

Professor Prakash Shetty, Institute of Human Nutrition, Southampton General Hospital
Docent Eva Roos, Folkhälsan Research Center, Helsinki
Professor Kristian Folkvord, Oslo universitetssykehus, Aker

Veileder:  Professor Margareta Wandel, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Innvandrere fra Sør-Asia har en spesielt høy risiko for overvekt og relaterte sykdommer, slike som type 2 diabetes og hjerte- og kar sykdommer. Til tross for dette blir innvandrere ofte ekskludert fra nasjonale helse undersøkelser og helsepersonell har rapportert at de ikke føler seg kompetente til å gi passende råd til denne befolkningsgruppen. Marte K. Råberg Kjøllesdal har i en doktorgradsavhandling fra Universitetet i Oslo undersøkt matvaner og oppfatninger av vekt, mat og diabetes risiko blant pakistanske innvandrer kvinner, samt effekten av en kulturelt tilpasset livsstilsintervensjon i denne gruppen.

Omtrent 80 % av kvinnene var overvektige, og halvparten av disse led av fedme. En tredjedel av de normalvektige og de fleste som led av fedme var misfornøyde med sin egen vekt, men slanking var mindre utbredt enn hva som har blitt funnet blant norske kvinner. Det var stor variasjon i oppfatningene om et sunt kosthold i gruppen, men i all hovedsak var de i tråd med norske kostholdsråd. Resultatene viste at det er behov for mer kunnskap om forbygging av diabetes i denne befolkningsgruppen. Den kulturelt tilpassede intervensjonen førte til økt kunnskap om kosthold og diabetesforebygging blant de deltakende kvinnene. Videre økte motivasjonen til å gjøre sunne kostholdsendringer, og det faktiske inntaket av grønnsaker, frukt og frukt juice økte, og inntaket av rødt kjøtt, helmelk og drikke med sukker ble redusert. I tillegg hadde mange endret fra vegetabilsk olje til oliven- eller raps olje i matlagingen. Underveis, mens de forsøkte å endre kostholdet, møtte de flere hindringer, de fleste relatert til sosiale hensyn, som preferanser i familien og forventninger til servering ved besøk. Etter intervensjonen var risikoen for diabetes redusert blant deltakerne. Resultatene i denne doktorgradsavhandlingen kan brukes av helsepersonell i veiledningen av sørasiatere.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 28. jan. 2011 13:26 - Sist endret 22. juni 2011 10:58