Disputas: Olve Moldestad

Cand.polit. Olve Moldestad ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Kv7 voltage-gated potassium channels and mitochondrial DNA toxicity in the forebrain: effects on behavior

Bedømmelseskomité

Professor Jens Mikkelsen, Neurobiology Research, Unversity hospital Copenhagen
Professor Morten Grunnet, Department of Pharmacology, NeurSearch A/S, Ballerup, Danmark
Professor Ragnhild Paulsen, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Arild Njå, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Johan Storm, Institutt for medisinske basalfag

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 6. jan. 2011 10:22 - Sist endret 6. jan. 2011 11:11