Disputas: Nadia Nabil Haj-Yasein

M.sc. Nadia Nabil Haj-Yasein ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Roles of aquaporin 4 and Kir.4 in brain water and potassium homeostasis: lessons from knockout mice.

Bedømmelseskomité

  • Professor Milos Pekny, Center for Brain Repair and Rehabilitation, Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Sverige
  • Assistant Professor Eli Gunnarson, Department of Women's and Children's Health, Astrid Lindgen Children's Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • Professor Arild Njå, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Per Alf Brodal, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Erlend Arnulf Nagelhus, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag 

Doktorgradsstipendiat Nadia Nabil Haj-Yasein har oppdaget nye funksjoner til gliacellene i hjernen. Hun har vist at gliacellene regulerer mengden og sammensetningen av den væsken som omgir hjernecellene. Funnene kan endre forståelsen av flere nevrologiske sykdommer, deriblant epilepsi.

I sin avhandling «Roles of aquaporin-4 and Kir4.1 in brain water and potassium homeostasis: lessons from knockout mice» viser Haj-Yasein og medarbeidere at genmodifiserte mus som mangler vannkanaler i gliacellene har dårligere evne til å regulere væskemengden i synapsene. Disse musene har også nedsatt evne til å transportere vann over blod-hjernebarrieren. En konsekvens av dette er økt vanninnhold i hjernen. Resultatene avdekker hittil ukjente funksjoner til vannkanalene i gliacellene.

Haj-Yasein og medarbeidere har dessuten vist at en spesiell ionekanal i gliacellene er viktig for å holde kaliumnivået i synapsene stabilt. Mangel på denne ionekanalen medfører at kalium hoper seg opp og det utvikles epilepsi

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Iselin Bing

Publisert 14. feb. 2012 10:10 - Sist endret 16. feb. 2012 09:42