Disputas: Kaja Nordengen - Nevrovitenskap

Cand.med. Kaja Nordengen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The localisation and function of NAA, NAAG and their derivatives in the brain.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Aryan Namboodiri, Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, USA
  2. opponent: Professor Jonas Broman, Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Linköpings universitet, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Emilia Kerty, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Sven Ivar Walaas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Vidar Gundersen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Kaja Nordengen avdekker i sin doktorgradsavhandling helt nye måter nerveceller i hjernen kommuniserer med hverandre på.

Alle tanker, bevegelser og hukommelse krever at nervecellene i hjernen snakker med hverandre. Kommunikasjonen består i et elektrisk signal som sendes langs en isolert nervecelleutløper og som igjen starter et kjemisk signal i kontaktpunktet til neste nervecelle. I sin avhandling ”The localisation and function of NAA, NAAG and their derivatives in the brain” viser Nordengen at det man trodde var en nervecellemarkør, N-acetylaspartat (NAA), egentlig er lokalisert i isoleringsmaterialet rundt nervecelleutløperen og sannsynligvis viktig for at dette dannes. Når nervesignalet har vandret til enden av den isolerte utløperen, fører det til frigjøring av enten hemmende eller aktiverende signalstoffer. Nordengen viser i sin avhandling at aminosyren aspartat kan fungere som et aktiverende signalstoff, og at dette signalet reduseres etter behandling med epilepsimedisinen valproat. Kjemiske signaler mellom nerveceller har tradisjonelt blitt sett på som et en-veis-signal, ikke en dialog mellom cellene. Nordengen og medarbeidere finner derimot at, N-acetylaspartylglutamat (NAAG), som er lages av NAA og glutamat, blir frigjort som et kjemisk signal fra mottakercellen til senderceller.  Dette er «motsatt» signalvei av det vanlige ved kontaktpunkter mellom nerveceller.

NAA er med andre ord viktig for isoleringsmaterialet rundt nervecelleutløperne, og dermed for det elektriske signalet. Aspartat er et kjemisk signalstoff som frigjøres fra ”sendecellen” når det elektriske signalet kommer, mens NAAG frigjøres fra ”mottakercellen” tilbake til ”sendecellen” når aktiveringen er for sterk.

Resultatene fra Nordengens arbeid endrer tolkningen av MR, der NAA har blitt brukt som nervecellemarkør, og gir ny forståelse og nye behandlingsmuligheter ved epilepsi, en sykdom der det er misforhold mellom aktiverende og hemmende signaler mellom nervecellene i hjernen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 7. apr. 2014 10:21 - Sist endret 14. apr. 2014 08:40