Disputas: Gisle Langslet

Cand.med. Gisle Langslet ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Treatment and long term follow-up of children and young adults with familial hypercholesterolemia.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning over selvvalgt emne.

Se prøveforelesning over oppgitt emne.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Marianne Benn, Københavns Universitet, Danmark
  • Andreopponent: Docent Risto J. Lapatto, University of Helsinki, Finland
  • Komitéleder: Forsker Trine Ranheim, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Dan Atar, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Familiær hyperkolesterolemi (FH) skyldes en genfeil som fører til dobbelt så høyt kolesterol som normalt. Hvis en forelder har genfeilen er det 50 % sjanse for at barnet arver den.  FH forkommer hos 1 av 200-300 personer.

Det høye kolesterolet fører til økt kolesterolavleiring i blodårene og økt risiko for å få hjertesykdom i voksen alder.  Dette kan forebygges ved å bruke kolesterolsenkende medisiner, statiner. Behandlingen er livslang. Det er anbefalt å starte med statin fra 8-10 års alder.

I avhandlingen Treatment and long term follow-up of children and young adults with familial hypercholesterolemia viser Gisle Langslet og medarbeidere at behandling med rosuvastatin i 2 år og atorvastatin i 3 år, er trygg og effektiv hos barn med FH i alderen 6-17 år. Det «dårlige» LDL-kolesterolet ble senket med rundt 40 %. Det var ingen alvorlige bivirkninger og ingen effekt på vekst eller pubertetsutvikling.

Økt veggtykkelse i halspulsåreveggen er et tidlig tegn på kolesterolavleiring. Allerede før 8 års alder var det forskjell i veggtykkelsen i halspulsårene mellom barn med FH som ikke var behandlet, og søsken som ikke hadde FH. Etter 2 års behandling med rosuvastatin av barna med FH var det ikke lenger forskjell i åreveggtykkelsen mellom søsken med og uten FH.

Etterlevelse og effekt av behandling hos 67 unge voksne med FH som hadde startet med kolesterolsenkende medisin rundt 15 års alder ble undersøkt i en annen studie. Ved oppfølging etter 10 år hadde 25 % sluttet å bruke medisinen og bare 6 % var godt nok behandlet.

Den siste studien undersøkte behandling av 302 barn med FH ved Lipidklinikken i 2014-2016. Statinbehandling ble startet ved 12,5 års alder, 59 % var behandlet på siste visitt og 71 % av dem som var stabilt behandlet nådde behandlingsmålet.

Konklusjonen er at tidlig start av statinbehandling hos barn og unge med FH er trygg og kan bremse avleiringen i blodåreveggene. Det er viktig med regelmessig oppfølging for å sikre god etterlevelse av behandlingen.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 9. apr. 2018 08:53 - Sist endret 12. apr. 2018 09:35