Prøveforelesning: Gyrd Omholt Gjevestad

M.Sc. Gyrd Omholt Gjevestad ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Health Benefits of Physical Activity - Cellular and Molecular mechanisms.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 9. juni 2017 09:11 - Sist endret 9. juni 2017 09:11