Deltakere i cAMP og PKA

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Anne Katrine Kvissel
Halvor Lauvstad Holen
Tore Jahnsen Professor +47 22851061 tore.jahnsen@medisin.uio.no
Sissel Eikvar Overingeniør +47 22851008 sissel.eikvar@medisin.uio.no Laboratoriedrift, Molekylærbiologiske teknikker, Celledyrking, Basware, Proteinanalyse, Undervisning, Bakteriearbeid

Andre deltakere

  • Tuva Holt Hereng
  • Ken Rosendal
  • Kristoffer Søberg
  • Anja Larsen