English version of this page

DNA: skader og reparasjon

Vi forsker på skade og reparasjon av DNA relatert til ernæring og kreft.

Vi har vist at antioksidanter kan beskytte DNA mot skader, både i cellekulturer og i mennesker. DNA-oksidasjon i friske individer blir imidlertid holdt på et lavt nivå av det endogene antioksidantforsvaret, og vi har stilt spørsmål ved den biologiske betydningen av ytterligere skadereduksjon.

DNA-reparasjon spiller en avgjørende rolle i å forebygge kreft. Vi har vist betydelige ernæringsmessige påvirkninger på de viktigste cellulære DNA-reparasjonsprosessene i mennesker. Vi har gjort viktige tekniske nyskapninger, og har utviklet nye high-throughput-analysemetoder for DNA-skade og DNA-reparasjon.

Les mer på de engelske sidene til forskergruppen for skader og reparasjon av DNA.

Publisert 29. mars 2011 13:36 - Sist endret 9. des. 2014 12:52

Kontakt

Avd. for ernæringsvitenskap
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo
 

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere