English version of this page

Epidemiologiske og statistiske metoder

Epidemiologiske og statistiske metoder  er viktige redskaper for forståelsen av helse og sykdommer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Forskningen innen epidemiologi omfatter studier av ulike forskningsdesign og metoder for kronisk sykdomsepidemiologi (spesielt kardiovaskulær epidemiologi), genetisk mottakelighet og effektmodifikasjon, samt ernæringsepidemiologi. 

I statistikk studeres en rekke utvidelser av den klassiske regresjonsmodellen, også med andre linkfunksjoner enn den lineære. Dette omfatter modeller med målefeil (ME), funksjonell data analyse (FDA)  og generaliserte lineære modeller med faste og tilfeldige effekter (GLMM). 

Les mer på de engelske sidene til forskergruppen for epidemiolgiske og statistiske metoder.

Publisert 24. feb. 2011 20:21 - Sist endret 3. mars 2020 14:09

Kontakt

Avd. for biostatistikk
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo


Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere