English version of this page

Hjernens signaler

Hjernen, vårt mest gåtefulle organ, er opphav til alt vi opplever, føler, tenker og gjør.  Vår forskningsgruppe studerer hjernefunksjoner på flere nivåer, fra molekyler og celler til nettverk, atferd og mentale prosesser, særlig bevissthet og hukommelse.

Vår forskning er dypest sett motivert av en langvarig interesse for hjernens mest unike egenskap: Dens evne til å skape bevisste opplevelser. Derfor studerer vi særlig den type prosesser som trolig ligger til grunn for bevisstheten: Hjernens raske elektriske og kjemiske signaler som foregår i løpet av millisekunder og sekunder, på flere nivåer.

Vi studerer signalprosesser i pattedyrhjernen, særlig hjernebarken (korteks) og dens hukommelsesområder (hippocampus-formasjonen), hovedsakelig på tre ulike nivåer, med ulike elektrofysiologiske og optiske (avbildning) metoder og matematiske modeller:

  • Signaler og “regneprosesser” i den enkelte hjernecelle (nevron)
  • Funksjoner, dynamikk og nevromodulasjon i nevrale kretser
  • Bevissthet hos mennesker og dyr studeres med magnetisk stimulering (TMS) og hjernebølge-målinger (EEG)

 

Les mer på forskningsgruppens engelske sider.

Publisert 19. apr. 2011 17:48 - Sist endret 7. mai 2021 10:00