English version of this page

Reseptorer av det medfødte immunsystemet

Vi forsker på reseptorer som er uttrykt på celler av det medfødte immunsystemet.

Mange av disse reseptorer er "pattern-recognition" receptorer (PRR) som er viktig for gjenkjennelse av patogener. Eksempler er Dectin-2 som er viktig for gjenkjennelse av sopp, og Mincle som gjenkjenner både visse sopparter, bakterier, og mykobakterier. Sistnevnte er av stor betydning for forskning på tuberkulose, siden Mincle gjenkjenner "cord factor", én av de viktigste virulensfaktorene til mycobacterium tuberculosis.

Vi er også interessert i rollen til disse reseptorene i komplekse sykdommer som autoimmunitet og kreft. Vi har vist at genkomplekset som koder for noen av disse reseptorene er koblet til følsomhet for utvikling av autoimmun artritt i en rottemodell, olje-indusert artritt. Vi prøver å forstå hvordan variasjon i gener for disse reseptorer kan påvirke autoimmunpatogenese, og vi jobber med å lokalisere nøyaktig hvilket gen det er som formidler følsomheten for utvikling av artritt.

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for reseptorer av det medfødte immunsystemet.

Publisert 19. apr. 2011 21:05 - Sist endret 6. jan. 2021 18:02

Kontakt

Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeledere