English version of this page

T-celle-aktivering og autoimmun sykdom

Vi ønsker å identifisere og karakterisere genetiske faktorer som påvirker individuell mottakelighet til å utvikle autoimmune sykdommer, spesielt multippel sklerose.

Bildet kan inneholde: person, hode, nese, visjon omsorg, munn.

Skjermdump, gruppemøte på zoom, desember 2020

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for T-celle-aktivering og autoimmun sykdom.

Publisert 19. apr. 2011 20:51 - Sist endret 13. jan. 2021 14:26

Kontakt

Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder