English version of this page

Kjernereseptorer

Vårt langsiktige mål er å studere hvordan næringsstoffer aktiverer kjernereseptorer og hvordan dette gjennom regulering av gener påvirker energibalansen og livsstilsrelaterte sykdommer.

Bildet kan inneholde: Tekst, Linje.

Kjernereseptorer kan oppdage endringer i tilgangen på næringsstoffer. Reseptorene i PPAR- og LXR-familien integrerer signaler i form av lipider (fettsyrer, fosfolipider, eikosanoider, oksygenerte fettsyrer og oksysteroler) som fører til fysiologiske responser, gjennom aktiveringen av metabolske målgener.

Vår forskningsgruppe har i mange år forsket på funksjonen til lipidaktiverte kjernereseptorer i regulering av energibalansen. Vårt spesifikke forskningsfokus er studier av hvordan næringsstoffer (fett og sukker) påvirker aktiviteten til kjernereptorer via proteinmodifikasjoner (glykosylering) og interaksjon med andre proteiner og signalveier (f.eks. insulin).

Gruppen består for tiden av av en professor, en førsteamanuensis, en postdoktorer og en PhD-student.

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for kjernereseptorer.

Publisert 4. mars 2011 16:42 - Sist endret 29. juli 2019 12:57

Kontakt

Avd. for ernæringsvitenskap
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo
 

Gruppeledere