Deltakere i Lipiddråper

Navn Telefon E-post Emneord
Knut Tomas Dalen Førsteamanuensis +47 22851515 +47 91134097 (mob) k.t.dalen@medisin.uio.no Transkripsjon, Lipiddråper, Diabetes og hormoner, Muskel og skjelett, Lipider, Ernæring, Kjernereseptorer
Shaista Khan Overingeniør +47 22851092 shaista.khan@medisin.uio.no
Ingunn Musum Jermstad Overingeniør i.m.jermstad@medisin.uio.no
Frode Norheim Forsker +47 22840206 frode.norheim@medisin.uio.no
Marit Hjorth Postdoktor +47 22851526 marit.hjorth@medisin.uio.no
Yuchuan Li
Martine Villemo Øksenvåg Ingebrigtsen
Prabhat Khanal