English version of this page

Målefeilsmodellering

Forskergruppen arbeider med metodeproblemer relatert til epidemiologiske studier og høydimensjonale data. Vi har spesielt studert effekter av målefeil og feilklassifisering i statistiske modeller, og utviklet og studert metoder for å håndtere denne type problemer.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Les mer på de engelske sidene for forskningsgruppen for målefeilsmodellering.

Publisert 24. feb. 2011 20:37 - Sist endret 6. jan. 2021 10:38

Kontakt

Avd. for biostatistikk
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo


Gruppeleder