English version of this page

Nevrobeskyttelse og sirkulasjonsregulering

Gruppen forsker på human sirkulasjonsregulering og eksperimentelle modeller som studerer globale hypoxiskader, spesielt hos nyfødte.

Forsidebilde, Nevroproteksjon

Illustrasjonsfoto: D.A. Menassa

Gruppen opererer innenfor følgende forskningsfelt:

  • Eksperimentelle modeller som studerer globale hypoxiskader, spesielt hos nyfødte etter fødselsasfyksi med henblikk på nevroproteksjonsbehandling
  • Behandlingen er terapeutisk hypotermi, reduksjon av kroppstemperatur etter skadetidspunktet (eller fødselen) (flere detaljer på den engelske nettsiden)
  • Mulige skadelige effekter som følge av hypotermibehandling, for eksempel store doser morfin som sedasjon eller stress forårsaket av smerte og avkjøling.
  • Cellulære mekanismer for nevroproteksjon ved hypotermi

Les mer på de engelske nettsidene til forskningsgruppen for nevrobeskyttelse og sirkulasjonsregulering.

 

 

Samarbeidspartnere

Emneord: Hypotermi, nevroproteksjon, nyfødt, Sykdom, Kroppstemperatur, mor og barn, Blodsirkulasjon, oksygenmangel, skade og bivirkninger
Publisert 19. des. 2011 18:08 - Sist endret 7. mai 2021 10:23