Deltakere i Nevrobeskyttelse og sirkulasjonsregulering