English version of this page

Personlig ernæring og forebyggelse av kardiometabolske sykdommer

Vårt primære forskningsfokus er å forstå hvorfor noen responderer bedre på kostintervensjoner enn andre. Dette gjøre vi ved å studere  underliggende biologiske mekanismer for fettsyrer. Dette gjør vi ved å integrere storskala dataset (transkriptom- og metabolomdata) fra kontrollerte kostintervensjonsstudier med fokus på fett kostholdet vårt og kardiometabolske risikofaktorer. 

Om gruppen

Gruppen ønsker å få en helhetlig forståelse av hvilken betydning kosthold og spesielt fettinntak har på kroppens biologiske prosesser ved å integrere storskala dataset fra kontrollerte kostintervensjonsstudier.

For å undersøke dette bruker vi kjente risikomarkører for hjertekarsykdom målt i sirkulasjonen fra kontrollerte randomiserte postprandiale og kort- og langtidskostintervensjoner og kombinerer disse markørene med storskala datasett fra hel-genom transkriptom (i perifere hvite blodceller kalt PBMC) og og metabolom (urin og plasma).

Målet vårt er å bidra med ny viten som kan brukes som kunnskapsgrunnlag for myndighetenes fremtidige kostråd som kan være mere skreddersydde til spesifikke grupper eller på individnivå (personlig ernæring) for å forebygge livsstilssykdommer.

Besøk våre engelske sider for nærmere detaljer om våre prosjekter, samarbeidspartnere, studieprogammer og ressurser.

Publisert 5. feb. 2016 14:05 - Sist endret 8. jan. 2021 12:09