English version of this page

Psykososiale aspekter ved somatisk sykdom

Gruppen forsker på samspillet mellom somatiske sykdommer, livskvalitet og psykisk helse, inkludert intervensjoner for å bedre helse og livskvalitet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for pysokososiale aspekter ved somatisk sykdom.

Publisert 23. feb. 2011 09:47 - Sist endret 7. juli 2014 12:57

Kontakt

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo
 

Gruppeleder