English version of this page

Samfunnsernæring

Formålet med samfunnsernæring er å fremme god helse gjennom primær forebygging av ernæringsrelatert sykdom i befolkningen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Fokuset for gruppens forskning er å forstå hvilke faktorer som påvirker befolkningens spisevaner, samt  å utvikle og evaluere intervensjoner for å fremme sunne spisevaner.

Det legges særlig vekt på å forstå og utjevne sosiale forskjeller i spisevaner, og å etablere sunne spisevaner tidlig i livsløpet gjennom skolebasert tiltak.

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for samfunnsernæring.

Publisert 25. feb. 2011 15:22 - Sist endret 8. jan. 2020 15:04