English version of this page

Signalering og membrantransport

Vårt laboratorium ønsker å karakterisere de molekylære mekanismene involvert i regulering av membrantransport av cellulære signalveier og å forstå deres relevans i menneskelige sykdommer.

Illustration: Hesso Farhan/UiO

Se engelsk presentasjon for mer informasjon

Publisert 7. okt. 2016 09:54 - Sist endret 24. apr. 2017 14:01