English version of this page

Systembiologi i kontrollerte kostintervensjonsstudier

Vår primære forskningsfokus er å forstå hvilke underliggende biologiske mekanismer kosten, med fokus på fettsyrer, har på kardiometabolske risikomarkører.

Om gruppen

Gruppen ønsker å få en helhetlig forståelse av hvilken betydning kosthold og spesielt fettinntak har på kroppens biologiske prosesser ved å integrere storskala dataset fra kontrollerte kostintervensjonsstudier.

For å undersøke dette bruker vi kjente risikomarkører for hjertekarsykdom målt i sirkulasjonen fra kontrollerte randomiserte postprandiale og kort- og langtidskostintervensjoner og kombinerer disse markørene med storskala datasett fra hel-genom transkriptom (i perifere hvite blodceller kalt PBMC) og og metabolom (urin og plasma).

Målet vårt er å bidra med ny viten som kan brukes som kunnskapsgrunnlag for myndighetenes fremtidige kostråd som kan være mere skreddersydde til spesifikke grupper eller på individnivå (personlig ernæring) for å forebygge livsstilssykdommer.

Besøk våre engelske sider for nærmere detaljer om våre prosjekter, samarbeidspartnere, studieprogammer og ressurser.

Publisert 5. feb. 2016 14:05 - Sist endret 20. des. 2018 10:19

Kontakt

Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder

Prosjekter