Nettportal for kostholdsundersøkelser

På denne nettsiden har Avdeling for ernæringsvitenskap, ved Universitetet i Oslo, lenker til pågående kostholdsundersøkelser.

Bilde av to epler og en skalpell
Illustrasjon: Carina Knudsen, UiO.

Er du deltaker i en studie, finn din studie i listen under og klikk deg videre til spørreskjemaet om kosthold.


Kronisk tretthet etter kreft

Fyll ut DIGIKOST-spørreskjema


IBSEN III

Delta i IBSEN II studien


HUSK

Delta i HUSK-studien


DIASA

Delta i DIASA-studien


Biomarkører ved immunterapi for lungekreft

Delta i studien