English version of this page

SERTA: Healthy Brain Ageing Centre

Healthy Brain Ageing Centre (HBAC) er et forskernettverk som studerer hvordan gliaceller og molekylære prosesser påvirker normal hjernealdring og hjernesykdom inkludert hjernehinnebetennelse og andre CNS-infeksjoner.

Gliacellene er hjernens støtteceller. De beskytter nevroner og blodårer og finnes i langt større antall enn nervecellene i hjernen. Gliaceller er involvert i nervesignalering ved å aktivt påvirke synaptisk signaloverføring og har også et regenerativt potensiale. Gliaceller har derfor en betydelig rolle ved normal hjernealdring og utvikling av hjernesykdommer.

HBACs hovedhypotese er at defekter i gliaceller trigger molekylære prosesser som kan føre til aldersrelaterte hjernesykdommer. Målet for våre studier er å oppdage og karakterisere nye aspekter i hjernens signalering med fokus på gliaceller. Patogenesen ved infeksjoner i sentralnervesystemet og Alzheimers sykdom (AD) vil bli belyst, samtidig som mikrober blir brukt som modellsystemer. Ved å bygge på nylige funn, inkludert ncRNAer og membranvesikler (eksosomer), kan prosjektet frigjøre viktige tverrfaglige synergier innen biovitenskap.

HBAC fører forskning på gliaceller i en helt ny retning ved å tilføre en rekke nye teknologier som åpner for betydelige forskningsgjennombrudd. Disse teknologiene inkluderer nestegenerasjons ”live imaging” med to-foton fluorescens-/super-resolusjonsmikroskopi, massespektrometri (MS), med fokus på post-translasjonelle modifikasjoner (PTM) og MS-basert imaging. Ved bruk av prokaryote vektorer/lysemisjonskilder i optogenetikk kan fysiologiske prosesser registreres in vivo i sann tid. Denne målrettede bruken av avansert tverrfaglig og konvergerende teknologi fra ulike fagfelt kan bidra til ny profilering av humant materiale, dyremodeller og bakterier.

SERTAet HBAC ved UiO har sitt utspring i Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN), et tidligere Senter for fremragende forskning (SFF) 2003-2012 samt SFFIII-finalisten HBAC 2013.

Samarbeid

Konsortiet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo — Institutt for klinisk medisin/Institutt for medisinske basalfag/NCMM og Oslo universitetssykehus.

I tillegg har konsortiet samarbeid med Nevroklinikken AHUS, The Norwegian Node of the International Neuroinformatics Coordinating Facility og Psykologisk institutt, UiO.

Les mer på vår engelske nettside: Healthy brain ageing

Publisert 22. okt. 2014 12:59 - Sist endret 4. jan. 2022 11:09