English version of this page

Nevron-glia-nettverk

Forskningen ved det tematiske området fokuserer på samspillet mellom nerveceller og gliaceller i den intakte hjernen.

Visjon

Visjonen er å vise hvordan nerve- og gliaceller virker sammen i den intakte hjerne under sansning, aktivitet og læring, og hvordan samspillet er forstyrret ved sykdom. For å monitorere hjernecellenes funksjon i levende forsøksdyr vil vi anvende multifotonmikroskopi, en optisk avbildningsmetode med (sub)cellulær resolusjon, i kombinasjon med fluorescerende sensorer for ioner, signalmolekyler, membranpotensial og metabolitter. Manipulasjon av cellefunksjon vil skje ved hjelp av optogenetikk, en metode der lyssensitive proteiner uttrykt i målceller aktiveres med lys av bestemt bølgelengde. Målet er å etablere ikke-invasive, optiske metoder for både manipulasjon og monitorering av cellefunksjon i våkne forsøksdyr. Denne strategien vil gi en helt ny forståelse av nerve- og gliacellers funksjon i intakte hjerne, og kan lede til utvikling av nye diagnostiske og terapeutiske prinsipper.

Les mer på det tematiske områdets engelske sider

Publisert 21. mai 2019 10:34 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09