English version of this page

De Schreinerske Samlinger

De Schreinerske Samlinger er en biobank av humant, historisk skjelettmateriale ved Universitetet i Oslo.

Maleri av professor Schreiner

Kristian Emil Schreiner (1874-1957), A. Welhaven 1949

De Schreinerske Samlinger er et magasin for oppbevaring av skjelettmateriale mottatt eller innsamlet av Seksjon for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Samlingen ble opprettet i 1828 og er blant Europas største i sitt slag. Den omfatter knokler fra steinalderen frem til 1800-tallet, de eldste er nær 4600 år gamle. De fleste knoklene kommer fra middelalderen, litt under tre prosent er fra jernalderen.

Bibliotek

De Schreinerske Samlinger består ikke bare av skjeletter, men også av et omfattende brevarkiv, hvor de eldste skriftstykkene går tilbake til 1870-årene. Til samlingen hører også et antropologisk bibliotek med til dels komplette serier og sjeldne bøker, foruten en samling av over 3.000 særtrykk. Samlingen har også et stort fotoarkiv, røntgenbilder, et brevarkiv, en boksamling, kartotekkort og håndskrevne kataloger.

Lukket samling

Samlingen er lukket for offentligheten, men kan gjøres tilgjengelig etter søknad til Institutt for medisinske basalfag i forbindelse med forsknings- eller forvaltningsoppgaver for studenter og vitenskapelig personale. Skjelettmaterialet er lagret i et avlåst og klimaregulert magasin på Gaustad. 

Det samiske skjelettmaterialet er skilt ut fra samlingen og oppbevares separat i en avlåst del av magasinet. Tilgang til denne delen kan kun innvilges etter avtale med Sametinget.

Hvordan søke om å få forske på materialet

  1. Send en forespørsel via vårt nettskjema, så foretas en faglig vurdering av prosjektet.
  2. Besøk samlingen og identifiser materialet som vil bli aktuelt å bruke i prosjektet ditt.
  3. Fyll ut skjema for etisk vurdering ved forskning på menneskelige levninger og sendt det til Skjelettutvalget på post@etikkom.no.
  4. Bruk av samisk skjelettmateriale krever godkjenning fra Sametinget.

Mer informasjon

Kontakt

  • For henvendelser om samlingen: dss-contact@basalmed.uio.no  
  • Pressekontakt
Publisert 26. nov. 2019 17:34 - Sist endret 3. des. 2021 10:07