Tematiske områder

Tematiske områder er sammenslutninger av forskergrupper med overlappende aktivitet ved IMB.