English version of this page

Det 3-dimensjonale brystkreftgenomet

Kan den romlige lokaliseringen av mutasjoner og SNP'er i cellekjernen brukes til å klassifisere brystkrefttyper? Det 3-dimensjonale brystkreftgenom-prosjektet utvikler verktøy for å besvare dette spørsmålet.

Chrom3D på iPhone

Visualiseringsverktøyet Chrom3D i et brukervennlig miljø: prototypen er klargjort for både iPhone og Androidtelefoner. © CollasLab.

Med nesten 2 millioner nye tilfeller diagnostisert årlig er brystkreft den nest dødeligste kreftformen blant kvinner over hele verden. Endringer i kreftcellenes DNA ser ut til å være relatert til den underliggende 3D-konformasjonen av genomet. Kan den romlige fordelingen av brystkreftmutasjoner i cellekjernen brukes til å klassifisere brystkrefttyper?

Prosjektgruppen "det 3-dimensjonale brystkreftgenomet" utvikler verktøy for å kartlegge 3D-distribusjonen av brystkreftmutasjoner i kjernen og vurdere om 3D-mønsteret av SNPs for brystkreft kan brukes som et nytt nivå for klassifisering av brystkrefttyper. Les mer om prosjektet på våre engelske sider.

Publisert 3. mai 2021 13:10 - Sist endret 10. jan. 2022 14:22