English version of this page

Biologisk funksjon av histonvarianten H3.3 (avsluttet)

Genomet er organisert i domener med forskjellige biokjemiske og funksjonelle egenskaper som påvirker genuttrykk. Disse domenene inneholder blant annet distinkte kombinasjoner av modifiserte histoner og forskjellige histonvarianter.

Stamcellekjerner.

Foci av histonvariant H3.3 og assosierte proteiner (chaperoner) inni stamcellekjerner.

Mens signifikansen av modifiserte histoner er blitt undersøkt siden histonkoden ble oppdaget, er forholdsvis lite kjent for histonvarianter.

Om prosjektet

Målet for dette 3-års prosjektet er å identifisere og karakterisere molekylære mekanismer bak inkorporering av histonevariant H3.3 inni kromatin, samt påvise dens funksjon under stamcelledifferensiering. Prosjektet består av to hoveddelmål:

  1. Identifisere H3.3 seter i genomet i stamceller og differensierte celler;
  2. Påvise mekanismer som driver H3.3 inkorporering innni kromatin.

Den eksperimentelle strategien kombinerer genome-wide epigenomikk og bioinformatikk, biokjemisk fraksjonering, stamcellebiologiske metoder, samt sekvensering og masse-spektrometri-analyser.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og Universitetet i Oslo.

Samarbeid

  • Dr. Lee Wong, Monash University, Melbourne, Australia
  • Slimane Ait-Si-Ali, CNRS, Université Paris XI, Paris, Frankrike

Start-slutt

01.09.12 - 31.08.15

Publisert 12. des. 2012 14:49 - Sist endret 29. mars 2019 17:52

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere