English version of this page

3-dimensjonal konformasjon av genomet

Den 3-dimensjonale (3D) topologien til genomet bidrar til regulering av celle- og tidsspesifikt genuttrykk. I tillegg er enkelte spekter av 3D-genomkonformasjonen utviklingsregulert - det vil si regulert i et 4-dimensjonalt rom, hvor den fjerde komponenten er tid. Det tredimensjonale genomet inneholder også intrakromosomale interaksjoner som danner såkalte topologisk assosierte domener (TADs). Ved cellekjernens periferi interagerer kromosomene med kjernelaminaen gjennom lamin-assosierte domener (LADs).

Snitt av cellekjerne med kromatinet organisert i topologisk assosierte domener, og med hvert kromosom i en egen farge.

Kromatin foldes dynamisk inne kjernen og endrer konformasjon etter som cellen differensierer eller deler seg. Kulene på bildet representerer topologisk assosierte domener (TADs), som kan organiseres i såkalte klikker. Disse ser ut til å stabilisere heterokromatin ved cellekjernens periferi.

 

Vi studerer hvordan TADs og LADs bidrar til å organisere genomet gjennom interaksjoner og dermed høyereordens genomtopoloi. Du kan lese mer om forskningen vår på våre engelske prosjektsider

Publisert 28. mai 2019 08:33 - Sist endret 10. jan. 2022 14:19