English version of this page

Familiens betydning for barn og unges helsevaner (avsluttet)

Vi skal forske på hvordan man kan påvirke og måle helseatferdsrelaterte prosesser i familien gjennom skolebaserte intervensjoner.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

I dette forskningsprosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd (NFR), skal effektene av en norsk og en europeisk skoleintervensjon evalueres.

Den norske HEIA-studien har testet ut ulike tiltak rettet mot kosthold og fysisk aktivitet blant 11-13-åringer og deres foreldre. Mor og fars utdanning er også kartlagt.

Den europeiske studien UP4FUN er en femukers intervensjon blant 10-12-åringer, blant annet i Norge. Målet har vært å redusere og bryte opp sittetid både på skolen og hjemme, samt å finne strategier for å involvere familiene.

Som en del av dette postdoktor-prosjektet skal nye spørreskjema som måler familieprosesser relatert til kosthold utvikles og testes.

Mål

Målet med prosjektet er å evaluere skolebaserte intervensjoner hvor hensikten har vært å forebygge overvekt, med særlig fokus på forskjeller i henhold til kjønn, sosioøkonomisk status og foreldreinvolvering, samt å vurdere og måle familieprosesser og faktorer i hjemmemiljøet som påvirker kosthold og helse.

Delprosjekter

Delmål er å

  1. Undersøke om det er langsiktige effekter av HEIA på skolebarns og deres foreldres kosthold og helse, og om effektene varierer med hensyn til kjønn, sosioøkonomisk status og foreldreinvolvering.
  2. Undersøke hvordan foreldreinvolvering i UP4FUN varierer med hensyn til kjønn, sosioøkonomisk status og land.
  3. Utvikle tre instrumenter (skjemaer) som måler prosesser relatert til kosthold og helse.

Bakgrunn

Det er en klar sammenheng mellom levevaner og vekt i ung alder og risiko for senere sykdom. Gode kostvaner og fysisk aktivitet reduserer risikoen for en rekke kroniske sykdommer.

Skoleelever er en viktig gruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak, ettersom de levevaner en tilegner seg i denne perioden av livet har en tendens til å vedvare. Det er gjennomført flere skolebaserte intervensjonsstudier hvor målet har vært å fremme en sunn vektutvikling, men studiene har vist liten/ingen effekt, og effekten har ofte forsvunnet etter kort tid. Det er behov for mer informasjon og gjennomføring av tiltak for å kunne vurdere effekten og nytten av disse. Videre er det behov for spørreskjema som kan brukes til å kartlegge familieprosesser som påvirker kosthold.

Finansiering

Start - slutt

Januar 2012 - november 2015

Publisert 2. okt. 2012 11:26 - Sist endret 17. aug. 2017 10:11

Kontakt

Besøksadresse

Avdeling for ernæringsvitenskap, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, 0372 Oslo

Prosjektleder

Mona Bjelland