Deltakere i FishMeal-studien

Navn Telefon E-post Emneord
Kirsten Bjørklund Holven Professor +47 22851361 k.b.holven@medisin.uio.no Kolesterol, FH, Aterosklerose, Maternel hyperkolesterolemi, Ernæring, Inflammasjon, Risikomarkører/biomarkører
Stine Marie Ulven Professor +47 22840208 smulven@medisin.uio.no ernæring, personlig ernæring, genregulering, lipid metabolismen, fettsyrer, lipider, kontrollerte kostintervensjonsstudier
Inger Ottestad Førstelektor +47 22840206 +4799735017 (mob) +47-99735017 inger.ottestad@medisin.uio.no
Kristin Solheim Hustad Stipendiat k.s.hustad@medisin.uio.no
Knut Tomas Dalen Førsteamanuensis +47 22851515 +47 91134097 (mob) k.t.dalen@medisin.uio.no Transkripsjon, Lipiddråper, Diabetes og hormoner, Muskel og skjelett, Lipider, Ernæring, Kjernereseptorer
Thomas Sæther Førsteamanuensis +47 22851510 thomas.sather@medisin.uio.no Ernæring, Molekylær ernæring, Livsstilssykdommer, Diabetes og hormoner, Kjernereseptorer, Transkripsjon
Kjetil Retterstøl Professor +47 22851521 +47 90098393 (mob) kjetil.retterstol@medisin.uio.no Livsvitenskap, Ernæring, Hjerte kar og lunger, Klinisk ernæringsforskning, Ernæringsbiologi, Hjerte kar og lunger, Livsstilssykdommer, Farmakologi, Diabetes, Hjerte- og karsykdom
Bjørn Steen Skålhegg Professor +47 22851548 b.s.skalhegg@medisin.uio.no Ernæring, Integrert metabolisme, Immunologi, Kreft
Marit Bragelien Veierød Professor +47 22851432 m.b.veierod@medisin.uio.no Biostatistikk, Epidemiologi, Ernæring, Kreft, Hjerte kar og lunger, Forskningsmetoder
Navida Akhter Sheikh Overingeniør +47 22851533 n.a.sheikh@medisin.uio.no
Marthe S Jensen
Nada Abedali