English version of this page

Næringsstoffregulering av transkripsjon

Evnen til å tilpasse seg til endringer i tilgangen på næringsstoffer er livsnødvendig for levende celler. Cellene har et utviklet et intrikat system for å oppdage og respondere på endringer i nivået av næringsstoffer og metabolitter. Næringsstoffaktiverte transkripsjonsfaktorer, som PPAR'er, LXR'er og ChREBP, spiller viktige roller i regulering av fett- og sukkeromsetningen, fettvevsdynamikk, kolesteroltransport og betennelsestilstander.

Et næringsstoff vil oppdages av den rette reseptoren. Reseptoren vil deretter respondere med å regulere f.eks. glukose-, lipid- eller kolesterolmetabolismen.

Hovedformålet med dette prosjektet er å styrke den molekylær forståelse av livsstilssykdommer, som ikke-alkoholisk fettlever (NAFLD), type 2 diabetes (T2D) og metabolsk syndrom (MetS). Vi bruker både in vivo og in vitro-metoder for å studere samvirkningen mellom næringsstoffer, kjerneresptorer og andre næringsstoffaktiverte transkripsjonsfaktorer. Du kan lese mer om forskningen vår på våre engelske prosjektsider.

Publisert 28. mai 2019 08:33 - Sist endret 7. juni 2022 11:25