English version of this page

Tidlig diagnose og behandling av leddgikt

Prosjektet omhandler tidlig diagnose og skreddersydd medikamentell behandling av leddgikt.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

Prosjektet knytter molekylær forskning til pasientbehandling, og har som mål å utvikle diagnostiske metoder og individuelt tilpassede medisiner for behandling av den autoimmune sykdommen leddgikt. Leddgikt er en kronisk betennelsessykdom, hvor hvite blodceller anriper og ødelegger fleksible ledd. Sykdomsårsaken er ikke kjent, og man kjenner ikke til noen kur. Til tross for dette vet man at tidlig og massiv behandling av pasientene er det mest effektive for å dempe symptomene over tid.

Medikamentene som brukes mot leddgikt i dag er blant annet kraftige medisiner som også benyttes ved behandling av kreft, og som ofte har alvorlige bivirkninger. Skålhegg og hans samarbeidspartnere ønsker derfor å se på mulighetene for å utvikle medisiner som spesifikt hindrer hvite betennelsesceller i å formere seg.

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeid

  • Tore K. Kvien, Diakonhjemmet sykehus
  • Guro Løvik Goll, Diakonhjemmet sykehus
  • Tone Frost Bathen NTNU, Norge
  • Friedrich Herberg, Universitetet i Kassel, Tyskland
  • Ian Mills, Queens University, Belfast, and Cambridge University, England
  • Daan van Alten, School of Life Sciences, University of Dundee, Dundee, England

Start-slutt

2013-pågående

Utvalgte publikasjoner

Roman Volchenkov, Jason Matthews, Manuela Zucknick & Bjørn S. Skålhegg.  Cell & Mol Imm (2019) doi :https://doi.org/10.1038/s41423-019-0230-4

The Molecular Basis for Specificity at the Level of the Protein Kinase a Catalytic Subunit. Søberg, K., and Skålhegg, B.S. Front. Endocrinology. (2018)

Th17 polarization under hypoxia results in increased IL-10 production in a pathogen-independent manner. Volchenkov, R., V. Nygaard, T., Sener Z., and B.S. Skålhegg. Frontiers in Immunology (2017)

The evolution of the N-terminal end of the catalytic subunit of protein kinase A Søberg K, Moen, L. Skålhegg BS. and  Laerdahl JK. PlosONE (2017) .

Ablating immune-specific PKA Cβ2 render mice hyper sensitive to rheumatoid arthritis: Moen, et al and Skålhegg, B. Eur. J. Imm. (2017)

T Helper cell activation and differentiation is sensitive to glutaminase inhibition under both hypoxic and normoxic conditions. Sener Z., et al. and Skålhegg B.S. PlosONE (2016).

The evolutionary path of the various PKA C subunits of PKA: Søberg, et al Skålhegg. PLosONE. (2012).

The 3-D crystal structure of sperm-specific catalytic subunit Cα2 of PKA; Hereng, Skålhegg and Rosendal.  J Struct Biol. (2012).

Indistinguishable effects of two splice variants of the catalytic subunit of PKA expressed in the same cell: Vetter, et al. and Bjørn S. Skålhegg. BMC Biochem (2011).  

Involvement of the catalytic subunit of protein kinase A and of HA95 in pre-mRNA splicing. Kvissel AK, et al. Skålhegg BS. Exp Cell Res. (2007).

Identification and characterization of novel PKA holoenzymes in human T lymphocytes. Orstavik S,  et al. Skålhegg BS. FEBS J. (2005).

In vitro differentiation of T cells from fibroblasts: Håkelien, et al. Skålhegg, and Collas. Nature Biotech, (2002).

The role and function of sperm-specific catalytic subunit Cα2 of PKA: Skålhegg, et al. Mol. Endo (2002).

Localization and specific effects of PKA associated with the centrosome: Witczak, Skålhegg et al. EMBO J (1999).

Identification of novel variants of the catalytic subunit Cβ of PKA in mice: Guthrie, Skålhegg, et al. JBC (1997).

The role and function of the catalytic subunit Cβ1 of PKA in nerve cell signalling: Qi,. Zhuo, Skålhegg, et al. Proc. Natl. Acad. Sci. (1996).

Elucidating the molecular mechanism of patient dying from haemorrhage: La Spada, Skålhegg, et al. New Eng J of Med (1995).

Location of cAMP-dependent protein kinase type I with the TCR-CD3 complex. Skålhegg et al.Science. (1994).

Novel isozymes of cAMP-dependent protein kinase exist in human cells due to formation of RI alpha-RI beta heterodimeric complexes. Taskén K, Skålhegg BS, et al. J Biol Chem. (1993).

Cyclic AMP-dependent protein kinase type I mediates the inhibitory effects of 3',5'-cyclic adenosine monophosphate on cell replication in human T lymphocytes. Skålhegg et al. J Biol Chem. (1992).

 

Publisert 9. jan. 2013 13:03 - Sist endret 2. jan. 2020 12:28

Kontakt

Prosjektleder

Bjørn Steen Skålhegg

Avdeling for ernæringsvitenskap
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo