Bøker

Oversikt over utgitte bøker der ansatte ved instituttet enten er forfatter eller redaktør.

Research in Medical and Biological Sciences covers the wide range of topics that a researcher must be familiar with in order to become a successful biomedical scientist.

Epidemiology involves the study of the distribution and determinants of health in a given population, and the subsequent application of this study to improve outcomes.

Boken Kroppens funksjon og oppbygning beskriver kroppens normale funksjon (fysiologi) og struktur (anatomi). Denne kunnskapen danner grunnlaget for å kunne forstå hvordan sykdom oppstår og behandles, og for å kunne observere symptomer og tegn som tyder på avvik fra det normale.

Gi barnet ditt en god start!

Vurdering og formidling av medisinske forskningsresultater.

Utfordring og mulighet: en helsetjeneste i endring fokuserer på to hovedtemaer: problemstillinger knyttet til ledelse i sykehus og utfordringer i helsesamarbeidet mellom Norge og Russland.

The right to adequate food and to be free from hunger is a fundamental human right whose realisation is within the reach of the present generation, provided there is commitment to meeting corresponding obligations on the part of state and other duty bearers, and improved, broadly based understanding of the nature of these obligations as basis for their effective implementation.

In light of the increasing importance of these proteins and their ligands for our understanding of cellular growth, differentiation, and development, as well as of diseases such as obesity, insulin resistance, atherosclerosis, cancer, and inflammation, a team of internationally renowned editors and authors have compiled here the very first comprehensive book on these topics.

Lærebok i generell og klinisk ernæring.

Menneskekroppen – fysiologi og anatomi er beregnet på studenter i helsefaghøgskolene. Alle kapitlene er revidert og bearbeidet. Boken er gjennomgående illustrert.

During the recent years, there has been a huge increase in the use of advanced statistical methods in clinical and epidemiological research. Many researchers need an understanding of statistics beyond what is covered in introductory courses.

Hva mener vi med livskvalitet? Kan livskvalitet måles og på hvilke måter? I denne boka defineres livskvalitet som opplevelse av psykisk velvære.

Over the past twenty years, the development of chromatin immunoprecipitation, or ChIP, assays has immensely enhanced the biological significance of the multifaceted DNA-binding proteins. In this book researchers deeply involved in the development and improvement of the field provide cutting-edge protocols devoted to the most recent progress in ChIP and related subjects.

Grunnleggende ernæringslære er nå oppdatert med særlig vekt på samspillet mellom kosthold og fysisk aktivitet.

Denne boken handler om de emosjonelle utfordrende situasjoner man møter som lege.

Medisinsk og naturvitenskapelig forskning er i ferd med å overskride de gamle grensene mellom disipliner og fag. Derfor er det viktig at vitenskapelig opplæring skaper et bredt kunnskapsgrunnlag.

De som lever lenge etter kreft, er nå blitt mange. Omtrent 60 prosent av de som får kreft, er i live etter fem år. Ved utgangen av 2007 var 107.369 nordmenn i live fem år eller mer etter diagnosen. Dette er en bok som formidler det vi vet om livet som kreftoverlever.

Hva er antioksidanter, hvordan opptrer de, og hva gjør de for oss?

Denne læreboken belyser sentrale temaer innen epidemiologisk og klinisk forskning.

En grunnleggende innføring i statistisk metode og i sannsynlighet, særlig rettet mot medisin og helsefag.