Statistiske metoder i medisin og helsefag

En grunnleggende innføring i statistisk metode og i sannsynlighet, særlig rettet mot medisin og helsefag.

Gyldendal Norsk Forlag 2006

Om boken

Stoffet presenteres på en lett tilgjengelig måte, og fremstillingen er nært knyttet opp til praktiske eksempler. Eksemplene er stort sett inspirert av medisinske problemstillinger som bidrar til å gjøre fremstillingen levende og aktuell, og som ikke krever medisinske forkunnskaper.

De mest brukte statistiske tester og metoder er dekket, og det gis også en innføring i videregående temaer som overlevelsesanalyse og logistisk regresjon. Videre gjennomgår forfatterne prinsipper for planlegging av kliniske prøvninger og statistisk analyse i epidemiologi.

Boken har oppgaver med fasit og register.

ISBN: 9788205346857

Forfattere

Odd O. Aalen (red.), Arnoldo Frigessi, Tron Anders Moger, Ida Scheel, Eva Skovlund og Marit B. Veierød.

 

Publisert 22. juni 2011 11:35 - Sist endret 15. aug. 2014 13:00