Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder

Denne læreboken belyser sentrale temaer innen epidemiologisk og klinisk forskning.

Om boken

Boken består av tre hoveddeler, der første del inneholder kapitler som beskriver ulike metoder, del to beskriver observasjonelle studier og intervensjonsstudier og siste del tar opp temaer som bl.a. screening, psykiatriske forskningsmetoder, miljøepidemiologi, ernæringsforskning, genetiske metoder og yrkesepidemiologi.

Boken er i første rekke beregnet for forskere og doktorgradsstudenter innen medisin og helsefag, men vil også være av interesse for alle som ønsker en grundigere forståelse av epidemiologisk forskning.

ISBN: 9788205335059

Forfattere

Petter Laake, Anette Hjartåker, Dag S.Thelle og Marit B. Veierød

Publisert 22. juni 2011 12:44 - Sist endret 10. mars 2014 11:30