Kreftoverlevere - Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv

De som lever lenge etter kreft, er nå blitt mange. Omtrent 60 prosent av de som får kreft, er i live etter fem år. Ved utgangen av 2007 var 107.369 nordmenn i live fem år eller mer etter diagnosen. Dette er en bok som formidler det vi vet om livet som kreftoverlever.

Gyldendal Norsk Forlag 2009

Om boken

Forskningen viser at det å bli reddet fra kreftsykdommen har sin pris. Effektiv kreftbehandling kan gi seneffekter som først melder seg etter 10–20 år eller senere.

Denne boka gjennomgår dagens viten om kreftoverlevere angående:

  • Hvordan er det å være kreftoverlever?
  • Hvem er overleverne?
  • Hvordan er det å overleve kreft i barndommen?
  • Hva er de kroppslige seneffektene og hva kan gjøres med dem?
  • Effektene på psykisk helse, seksualitet, energinivå og livskvalitet?
  • Hva er betydningen av fysisk aktivitet og kosthold?
  • Hvilke trygdeytelser og sosial støtteordninger er aktuelle?

ISBN: 9788205392045

Forfattere

Sophie D. Fosså, Jon Håvard Loge og Alv A. Dahl 

Publisert 22. juni 2011 13:18