Legens utfordringer - Om følelsesmessige sider ved legeyrket

Denne boken handler om de emosjonelle utfordrende situasjoner man møter som lege.

Gyldendal Norsk Forlag 2009

Om boken

Legerollen krever gode medisinske kunnskaper og tekniske ferdigheter, men også evne til å håndtere en rekke emosjonelt provoserende situasjoner og ”umulige” dilemmaer på en måte som ivaretar både pasientens og legens integritet.

Boka er bygd opp over sju temaer:

  • Om å bli lege
  • Om å være lege for sine egne
  • Om alltid å være lege
  • Om å være pasient selv eller lege for legepasient
  • Om å være lege for en lege med psykiske problemer
  • Om å holde på grenser i forhold til pasienter
  • Om å være lege i fremtidens effektiviserte helsevesen.

Hvert tema behandles først i et teoretisk kapittel som oppsummerer empirisk viten, og deretter med en eksempelfortelling som stimulerer leseren til å spørre seg: Hva ville jeg gjort i en tilsvarende situasjon?

ISBN: 9788205396234

Forfatter

Per Jørgen Wiggen Vaglum

Publisert 22. juni 2011 13:43 - Sist endret 14. mai 2019 09:25