Utfordring og mulighet - En helsetjeneste i endring

Utfordring og mulighet: en helsetjeneste i endring fokuserer på to hovedtemaer: problemstillinger knyttet til ledelse i sykehus og utfordringer i helsesamarbeidet mellom Norge og Russland.

Unipub forlag 2010

Om boken

Boken legger an et utpreget tverrfaglig perspektiv og ser på helsetjenesten fra flere ulike synsvinkler. De fleste bidragene er på norsk, men det inngår også noen engelskspråklige kapitler. Flere av bidragsyterne står selv midt oppe i de utfordringene og mulighetene som boka handler om.

Boka er tilegnet Odd Arild Haugen i forbindelse med hans 70-årsdag. På begge de to områdene som utgjør hovedtemaene i boka har Odd Arild Haugen gitt vesentlige bidrag, noe som det også eksplisitt vises til i flere av kapitlene.

ISBN: 9788230315521

Redaktører

Arnstein Finset, Live Fyrand, Finn Wisløff og Jørn E. Jacobsen.

Publisert 12. mars 2014 13:54 - Sist endret 30. mai 2017 11:06