Livskvalitet - Forskning om det gode liv

Hva mener vi med livskvalitet? Kan livskvalitet måles og på hvilke måter? I denne boka defineres livskvalitet som opplevelse av psykisk velvære.

Fagbokforlaget 2011

Om boken

Ord som lykke, tilfredshet, kjærlighet og begeistring blir brukt for å beskrive de opplevelsene vi ønsker å belyse.

Forfatterne omtaler metoder, hypoteser og resultater fra forskning som faller inn under begrepet. Det har etter hvert oppstått en stor internasjonal forskningstradisjon på livskvalitet som psykisk velvære, der man leter etter årsaker til og konsekvenser av slike opplevelser. I boka legger norske livskvalitetsforskere fram teorier og resultater fra området. Det er stor bredde i temaene som tas opp. 

Boka tar for seg arv, personlighet, helse, oppvekst og alderdom og videre til sosiale og samfunnsstrukturelle forhold. Er det bedre å være gift enn ugift, gir barn høyere livskvalitet? Gir høy inntekt og mange materielle goder også høy livskvalitet? Har forskjeller i livskvalitet sammenheng med hvilket land vi bor i? Har folk i rike land høyere livskvalitet enn folk i fattige land?

Boka er tenkt å kunne brukes som kurslitteratur i helsefag og samfunnsfag, ved universiteter og høgskoler.

ISBN: 9788245012101

Forfattere

Siri Næss, Torbjørn Moum, John Eriksen (red.).
Publisert 11. aug. 2011 11:27 - Sist endret 11. aug. 2011 11:43