Grunnleggende ernæringslære

Grunnleggende ernæringslære er nå oppdatert med særlig vekt på samspillet mellom kosthold og fysisk aktivitet.

Om boken

Grunnleggende ernæringslære gir en omfattende innføring i fagområdet ernæring og er oppdatert på sentrale områder innenfor nyere forskning. Det er lagt særlig vekt på betydningen av samspillet mellom kosthold og fysisk aktivitet for god helse.

Boka er også tilpasset norske forhold, blant annet med norske næringsstoffsanbefalinger. Den henvender seg til en bred gruppe av studenter innen universitets- og høyskolesektoren, blant annet i medisin, ernæring, idrettsfag, fysioterapi og andre studentkategorier innen forebyggende og helsefremmende fagområder. Boka gir også et godt grunnlag for videre studier innen mer spesialiserte og tilgrensende områder som klinisk ernæring, samfunnsernæring og næringsmiddelteknologi.

Underviser? Har ditt undervisningssted denne boken på pensum? Da får du unik tilgang til et lærerbibliotek.

ISBN: 9788205426566

Forfattere

Jan Ivar Pedersen, Hanne Müller, Anette Hjartåker og Sigmund A. Andersen

Publisert 23. juni 2011 09:41 - Sist endret 12. mars 2014 13:09