Kroppens funksjon og oppbygging

Boken Kroppens funksjon og oppbygning beskriver kroppens normale funksjon (fysiologi) og struktur (anatomi). Denne kunnskapen danner grunnlaget for å kunne forstå hvordan sykdom oppstår og behandles, og for å kunne observere symptomer og tegn som tyder på avvik fra det normale.

Om boken

Grunnideen bak boken er at det er lettest å få tak i kunnskapen om hvordan kroppen fungerer, ved å starte med å beskrive hovedfunksjonen til de enkelte organene. Organenes oppbygning flettes inn etter hvert som funksjonen gjennomgås. En hovedmålsetning er å bidra til at leseren forstår mekanismene i de ulike organenes funksjonsmåte. Lærestoffet er lettfattelig framstilt og lett å repetere til eksamen.

Boken er skrevet for bachelorstudiet i sykepleie, men er også relevant for andre grupper helsefagstudenter og sykepleiere i praksis.

ISBN: 9788205323629

Redaktører

Per Holck og Gunnar Nicolaysen

Publisert 12. mars 2014 14:51